Paweł Glanert odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Nasz redakcyjny kolega Paweł Glanert został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest to drugie, pod względem starszeństwa, po Orderze Orła Białego, polskie państwowe odznaczenie cywilne.

pawel_glanert

Nadaje się je za wybitne osiągnięcia. Zostało ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej 4 lutego 1921 r. Paweł otrzymał je za działalność na rzecz niepodległości Polski, udział w strajkach lat 70. i 80., działalność w Bractwie Oblatów św. Brygidy przy parafii św. Brygidy w Gdańsku, które m.in. zajmowało się pomocą osobom represjonowanym i ich rodzinom. Zasłużył się również współorganizowaniem Agencji Fotograficznej przy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej. W stoczni pracował od 1960 r. do 2001 r. Przez lata fotografował wszystko, co wiąże się z przemianami w Polsce. Posiada bogate archiwum fotograficzne z pierwszego zjazdu „Solidarności”, a także ze stanu wojennego oraz ze strajków roku 1988. W wolnej Polsce wykonał dziesiątki tysięcy zdjęć, dokumentując najważniejsze wydarzenia w naszym regionie a także w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działalności NSZZ „Solidarność”.

Uroczystość odbyła się 12 grudnia 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

(mig)

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę