Państwowa Inspekcja Pracy: w DCT Gdańsk „utrudnianie działalności związkowej”

W terminalu kontenerowym DCT Gdańsk wciąż praktykowane jest zaniżanie wynagrodzeń dokerów pracujących na wyższych stanowiskach i na sprzęcie specjalistycznym oraz „utrudnianie działalności związkowej” – wynika z zakończonej w drugiej połowie lipca kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. Do wyników kontroli PIP dotarł „Dziennik Bałtycki”. Rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku Jolanta Zedlewska w rozmowie z gazetą przypomina, że w 2014 r. władze DCT Gdańsk zostały zobowiązane do podwyższenia wynagrodzenia tym pracownikom, którzy formalnie byli zatrudnieniu na gorzej płatnych stanowiskach pracy, ale w rzeczywistości wykonywali wyżej płatne prace. Pracodawca miał również wyrównać takim pracownikom wynagrodzenia za okres wcześniejszy.

Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku skierowała jednocześnie do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście zawiadomienie o popełnieniu w DCT Gdańsk przestępstwa utrudniania wykonywania działalności związkowej. Zawiadomienie dotyczy niedawnego zwolnienia trzech pracowników, w tym dwóch członków zakładowej „Solidarności”.

Tym samym inspektorzy PIP potwierdzili zarzuty, które władzom terminala kontenerowego w gdańskim porcie stawiali związkowcy. Przypomnijmy, że 21 lipca Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy wsparciu Regionu Gdańskiego, innych organizacji związkowych „S” z branży morskiej oraz międzynarodowych organizacji związkowych (Sekcji Dokerów Światowej Federacji Transportowców – ITF) zorganizowała pikietę przed siedzibą DCT Gdańsk, która miała zwrócić uwagę na łamanie praw pracowniczych i związkowych w tej firmie.

Czytaj więcej o sytuacji w DCT Gdańsk

Burza nad terminalem – wysłuchaj reportażu Radia Gdańsk

Zobacz relację TV Solidarność Gdańsk

Download PDF
Powrót Drukuj stronę