Państwo znów się zadłuża

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2014 r. ponownie wzrosło o 1 mld 130,8 mln zł w porównaniu z czerwcem, czyli o 0,2 proc. Wynosi ono 751 mld 334,8 mln zł – poinformowało Ministerstwo Finansów. Zadłużenie w lipcu wzrosło mimo przejęcia i umorzenia części obligacji systemu OFE.

Od początku roku zadłużenie SP spadło o 86 mld 690,6 mln zł.

- Wzrost zadłużenia w lipcu br. był przede wszystkim wypadkową finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (to 2,7 mld zł), zmiany stanu środków na rachunkach budżetowych (minus 2,0 mld zł) oraz różnic kursowych (1,2 mld zł) – informuje resort finansów.

Ministerstwo wyjaśnia, że spadek zadłużenia od końca 2013 r. wynikał z umorzenia obligacji skarbowych w lutym 2014 r. w efekcie reformy systemu emerytalnego. Po „wyłączeniu” efektu umorzenia zadłużenie  wzrosło od początku 2014 r. o 43 mld 497 mln zł (5,2 proc.), co wynikało głównie z finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (34,4 mld zł), zmiany stanu środków na rachunkach budżetowych (4,1 mld zł) i różnic kursowych (3,2 mld zł).

Zadłużenie krajowe na koniec lipca br. wyniosło 488 mld 944,4 zł i było wyższe o 121,6 mln zł niż w czerwcu, a wobec końca 2013 r. spadło o 16,3 proc., tj. o 95 mld 328,7 mln zł. Zadłużenie zagraniczne wyniosło 262 mld 390,5 mln zł, czyli wzrosło o 0,4 proc., tj. o 1 mld 9,2 mln zł wobec czerwca, a wobec końca 2013 roku wzrosło o 3,4 proc., czyli o 8 mld 638,1 mln zł.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę