Pakietem w szarą strefę

Dzisiaj, czyli 18 kwietnia, wchodzi w życie tzw. pakiet przewozowy, nakładający na przewoźników obowiązek cyfrowej rejestracji przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego. To kolejny pakiet uszczelniający nasz system podatkowy i ograniczający szarą strefę.  

Przypomnijmy, że wprowadzony w sierpniu ub.r. inny pakiet – pakiet paliwowy Ministerstwa Finansów już dokonał rewolucji na rynku paliw. Legalna sprzedaż wzrosła, a szara strefa, która okazała się większa, niż zakładali eksperci, została poważnie ograniczona. Zyski liczą firmy legalne, głównie państwowe koncerny.

Pakiet przewozowy zaś to monitorowanie przewozu tych towarów, które ma umożliwić rejestr zgłoszeń prowadzonych w systemie teleinformatycznym przez szefa działającej do 1 marca br. Krajowej Administracji Skarbowej.

Kontrolę przewozów tych towarów mają prowadzić funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także funkcjonariusze policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Jeżeli podmiot wysyłający nie dokonana rejestracji albo też towar nie będzie odpowiadał danym podanym w zgłoszeniu, będzie można nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości 46 proc. wartości netto, jednak nie mniej niż 20 tys. zł.

Zaproponowane rozwiązanie ma przede wszystkim ograniczyć lukę w podatku VAT związaną z przewożeniem towarów akcyzowych bez dokumentacji, w mniejszym stopniu obrót tymi dokumentami bez towarów.

Według szacunków resortu finansów wprowadzane właśnie rozwiązania związane z rejestracją przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego, mają przynieść dodatkowe wpływy budżetowe w wysokości około 1,4 mld zł w latach 2017-2018.

Przypomnijmy, że z kolei wejście w życie tzw. pakietu paliwowego, czyli zmian w ustawach podatkowych o VAT i akcyzie i prawie energetycznym już uderzyło w interesy mafii paliwowej.

Zmiany w ustawach podatkowych i w ustawie Prawo energetyczne przyniosą dodatkowe wpływy budżetowe szacowane na 2,5 mld zł rocznie.

To krok w dobrym kierunku. Wpływy tzw. szarej strefy, czyli straty Skarbu Państwa w obrocie paliwami szacuje się na 10 mld zł rocznie.

Przypomnijmy, że w pierwszych trzech miesiącach od wprowadzenia pakietu paliwowego odnotowano wzrost legalnej sprzedaży paliw płynnych. W sierpniu 2016 roku według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego nastąpił skokowy wzrost sprzedaży paliw o 29 proc., we wrześniu o 26 proc., a w październiku o 17 proc. porównując do analogicznych okresów z 2015 roku.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę