Pacjencie, lecz się sam

Tylko 2,2 lekarzy aktywnych zawodowo przypada na tysiąc pacjentów w Polsce – to dane OECD . To plasuje nasz kraj w ogonie Unii Europejskiej. Dla przykładu: w Grecji na tysiąc pacjentów przypada 6,2 lekarzy, Austrii – 4,9, Litwie – 4,4, Niemczech – 4, Szwecji i Włoszech – 3,9, Hiszpanii – 3,8, Czechach – 3,7, Danii – 3,5, Słowacji – 3,4, Francji i Estonii – 3,3.

Liczba porad natomiast udzielonych przez polskiego lekarza w ciągu roku jest jedną z najwyższych w UE. Pod tym względem wyprzedzają nas tylko Węgry i Słowacja. W Polsce jeden lekarz udziela rocznie około 3 tysięcy porad, a średnia europejska to dwa tysiące porad.

W ciągu dziesięciu lat liczba studentów medycyny zwiększyła się dwukrotnie. Ale nawet większa liczba absolwentów kierunków lekarskich nie poprawi sytuacji. Jest ich nadal zbyt mało. I na dodatek według delikatnych szacunków około 10 proc. absolwentów kierunków lekarskich wyjeżdża za granicę. Problemem jest także to, że lekarze, którzy pozostali w kraju najczęściej pracują na dwóch, a nawet na trzech etatach

Download PDF
Powrót Drukuj stronę