Oświatowa „Solidarność”: Nie dla psucia edukacji!

Tuż po zakończeniu kampanii wyborczej do samorządów wraca temat zmian w Karcie nauczyciela, do której zmierza rząd PO-PSL. Związkowcy z „S” przygotowują więc scenariusz akcji protestacyjnej.

Jak dotrzeć z informacją do nauczycieli? To jeden z tematów wtorkowego spotkania. Tym bardziej ważki, że jak zauważyła Anna Kocik, z-ca przewodniczącego Sekcji OiW NSZZ „S” jest prowadzona akcja dezinformacyjna ZNP co do treści rozmów toczonych przez „S” z szefową MEN Joanną Kluzik – Rostkowską i jakoby dogadywania się między resortem a Związkiem.

Zdaniem Macieja Werry, członka prezydium SOiW, konieczne jest udzielanie krótkiej, merytorycznej odpowiedzi na tą akcję z ewentualnym odesłaniem do komunikatów Związku. Same komunikaty ze spotkań i rozmów w MEN, które można odszukać na stronach krajowych i regionalnych oświatowej „S”, nie wystarczą.

Omawiano też sposób docierania do rodziców dzieci z problemami oświaty, jak np. przeładowane klasy i świetlice. Marzena Korzeniewska z KM NSZZ „S” gdyńskiej oświaty proponowała wykorzystanie portali społecznościowych.

Z kolei Wojciech Książek, przewodniczący gdańskiej oświatowej „S”, zwrócił uwagę na nadal nierozwiązane problemy oświaty jak brak podwyżki płac od trzech lat, zagrożenie bezrobociem, próby przerzucenia zadań własnych gmin, jaką jest edukacja, na podmioty prywatne.

- Do tego rejestru problemów dodać musimy niestety kolejne, jak lobbing, likwidacja szkół, zatrudnianie na śmieciówkach i na umowach na czas określony – wyliczył Wojciech Książek.

Zdzisława Hacia, przewodnicząca KM NSZZ „S” w Gdyni Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni przywołała raport Najwyższej Izby Kontroli, która dwie kontrole w obszarze efektów kształcenia „Efekty kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych”. Dla przypomnienia kontrola ta została zrealizowana w ramach przyjętego przez Najwyższą Izbę Kontroli priorytetu – „Poprawa skuteczności systemu edukacyjnego”.

- Jakość kształcenia szkolnego uznawana jest przez Najwyższą Izbę Kontroli jako jeden z najważniejszych długoterminowych czynników wpływających na rozwój państwa i poziom życia obywateli – czytamy we wstępie do raportu NIK.

Co prawda w skali całego kraju uczniowie gimnazjów niepublicznych uzyskali z egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w latach 2010–2013 wyniki wyższe niż uczniowie z gimnazjów publicznych.

To jednak już co dziesiąty uczeń publicznej szkoły ponadgimnazjalnej (11 proc.) oraz co trzeci uczeń (36 proc.) niepublicznej szkoły tego typu nie uzyskał matury uprawniającej go do kontynuowania nauki w szkole wyższej. W skontrolowanych publicznych liceach ogólnokształcących maturę uzyskali

W raporcie podane są też alarmujące dane:

- W szkołach ponadgimnazjalnych dobre efekty uzyskano w publicznych liceach ogólnokształcących – średnio 99 proc. absolwentów uzyskało maturę, natomiast w skontrolowanych liceach niepublicznych poziom ten był niższy i odsetek ten wahał się od 32 proc. do 96 proc. (średnio wyniósł 70 proc.). Słabsze wyniki osiągnięto w technikach, gdzie połowa absolwentów nie uzyskała dyplomu potwierdzającego posiadanie teoretycznych i praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu. Egzamin maturalny w technikach publicznych zdawano na poziomie 65 proc., a w niepublicznych – 42 proc.– te i inne dane można odnaleźć w raporcie NIK, który przywołała Zdzisława Hacia.

Egzamin maturalny uznaje się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 30 proc. maksymalnej liczby punktów.

Tematem nad którym pochylili się uczestnicy gdańskiej rady była też planowana akcja protestacyjna nauczycieli i jej forma. Jedną z proponowanych form akcji jest oflagowanie szkół, a nawet protest w Warszawie, łącznie ze strajkiem okupacyjnym gmachów MEN, co mogłoby pomóc w nagłośnieniu zagrożeń dla polskiej oświaty i poziomu edukacji.

Na forum Rady Sekcji oświatowej „S” był też temat wyborów samorządowych i nieprawidłowości w ich przebiegu, m.in. zwlekania z podaniem wyników oraz sygnałów o próbach manipulacji w tychże wynikach.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę