Oświatowa „S” w MEN

O wysokości subwencji oświatowej, tzw. godzinach karcianych, systemie premiowania najlepszych nauczycieli, w tym o nagrodach Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz sprawach bieżących rozmawiali 22 października w siedzibie MEN minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska i przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Rozmówcy zgodzili się z opinią przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Ryszarda Proksy, że zawód nauczyciela musi mieć specjalny status. Szefowa MEN zaproponowała, aby wspólnie wypracować model funkcjonowania oświaty w XXI wieku, określić m.in. rolę  dyrektora w szkole, awans zawodowy nauczycieli, współpracę szkoły z rodzicami i z organizacjami pozarządowymi.

Ryszard Proksa podkreślił, że „S” dąży do dialogu oraz debaty publicznej na temat sytuacji w oświacie i nie uchyla się od rozmów o najważniejszych sprawach oświatowych. Przewodniczący oświatowej „S” dodał, że należy rozmawiać także o bieżących problemach, a te obecnie to – jego zdaniem – ponad 46-godzinny czas pracy nauczycieli, zamrożenie płac w oświacie i łamanie prawa przez organy prowadzące.

Związkowcy zobowiązali się do przedstawienia przykładów – ich zdaniem –  nieprawidłowych praktyk samorządów i dyrektorów związanych z tzw. godzinami karcianymi oraz – jak twierdzą – wymuszania od nauczycieli oświadczeń o dobrowolnej dłuższej pracy ponad 8 godz. dziennie. Mają też przedstawić  przykłady niezgodnego z prawem niepłacenia za pracę w świetlicy oraz za zastępstwa.

Ustalono, że kolejne spotkanie będzie poświęcone roli dyrektora w szkole oraz bieżącym, najbardziej dokuczliwym problemom oświatowym. Poprzednie spotkanie z przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odbyło się 9 września.

Czytaj także: Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – za dużo uczniów w klasach

Download PDF
Powrót Drukuj stronę