Oświatowa „S” kontynuuje protest. Żądania „S” już w pomorskich szkołach

Do 14 lutego br. w całym kraju mają powstać sztaby protestacyjno-strajkowe we wszystkich regionalnych sekcjach oświatowych NSZZ „Solidarność”. W Regionie Gdańskim taki sztab już istnieje. 14-15 lutego odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. – Mogą tam wówczas paść kluczowe decyzje. Będziemy rozmawiać o akcji protestacyjnej 15 kwietnia, czyli w dniu egzaminów ośmioklasistów, o ile nie uda się porozumieć z Ministerstwem Edukacji Narodowej – twierdzi Olga Zielińska, rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Obecnie, zgodnie z ustaleniami z 29 stycznia przedstawiciele oświatowej „Solidarności” na spotykaniach z MEN, m.in. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, gdzie zapraszane są wszystkie centrale związkowe, „Solidarność” występuje jedynie w charakterze obserwatora.

31 stycznia odbyło się już takie spotkanie. Powinno się na nim rozmawiać o sprawach finansowych. Jednak był to jedynie długi wywód minister Anny Zalewskiej. Zabrakło czasu na zabranie głosu przez przedstawicieli związków zawodowych. Natomiast w massmediach ukazały się informacje, że „spotkaliśmy się w połowie drogi”, że „idzie ku dobremu”. A przecież „Solidarność” nie zgadza się z tym, co mówi pani minister. „Solidarność” nie prowadzi żadnych rozmów, bo jej postulaty nie są realizowane. Związek proponuje nie tylko podwyżki płac, ale wspólne prace nad zmianą systemu wynagrodzenia.

W niektórych regionach sztaby regionalne zapowiedziały już, że po feriach zimowych komisje zakładowe Związku rozpoczną spory zbiorowe z dyrektorami szkół. Najpierw dyrektorom poszczególnych szkół zostaną przedstawione postulaty. Kolejnym krokiem będą mediacje. Jeżeli zakończą się one fiaskiem, zostaną przeprowadzone referenda strajkowe. Jeżeli pracownicy podczas głosowania opowiedzą się za taką formą protestu, będzie strajk.

Jeżeli chodzi o „Solidarność” gdańską stosowne uchwały KM i KZ Oświaty i Wychowania NSZZ „S” oraz pisma z żądaniami sporu zbiorowego są już rozsyłane. – Czas rokowań przewiduje się tuż po feriach zimowych. Od 25 lutego planowana jest także akcja oflagowania szkół w województwie pomorskim – wyjaśnia Wojciech Książek, przewodniczący Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w Gdańsku.

Najważniejszy postulat oświatowej „Solidarności” dotyczy podwyższenia płac zasadniczych wszystkich nauczycieli o co najmniej 650 zł brutto od 1 stycznia tego roku oraz o 15 proc. od 1 stycznia 2020 roku. Związek domaga się również wprowadzenia zmian do systemu wynagradzania nauczycieli w taki sposób, by płace w oświacie były powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę