Oświata walczy o swoje. Od 25 lutego rozpocznie się akcja oflagowania szkół

Ponad dwadzieścia zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim oczekuje odpowiedzi od dyrektorów placówek oświatowych na pisma z żądaniami złożonymi w ramach akcji protestacyjnej. Są to głównie żądania płacowe, ale nie tylko.

Sekcja Gdańska wystąpiła z trzema żądaniami:

  • Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników, podobnie jak w sferze mundurowej, nie mniej niż o 650 zł od stycznia 2019 r. i o kolejne 15 proc. od stycznia 2020 r.
  • Likwidację bezpłatnych godzin przez zapewnienie środków na wszystkie zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli  (według stawek osobistego zaszeregowania).
  • Usunięcie niekorzystnych zmian w przepisach dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli.

W przypadku nieuwzględnienia żądań złożonych przez związkowców zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracodawca powinien zaproponować termin rokowań. „Solidarność” podała osoby upoważnione do podjęcia negocjacji i ewentualnie opracowania protokołu rozbieżności. Po fazie rokowań przewidziany jest czas na mediacje. W razie braku pozytywnych efektów prawo przewiduje możliwość ogłoszenia referendum strajkowego, po nim zaś sam strajk.

Sztab Protestacyjno-Strajkowy Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku skierował (za pośrednictwem KZ/KM) pismo o umożliwienie przedstawicielom „S” przedstawienie postulatów protestu na przykład podczas Rad Pedagogicznych. Zwrócił się do dyrektorów szkół i placówek oświatowych w województwie pomorskim o wyrażenie zgody także na oflagowanie szkół. Akcję tę zaplanowano od 25 lutego br. i będzie ona trwała do odwołania.  

Komisje, które złożyły już swoje postulaty do dyrektorów szkół to: KM Kolbudy, KM Puck, KM Sopot, KM Wejherowo, KM Gdańsk, KM Chojnice, KM Czersk, KM Malbork, KM Nowy Dwór Gdański, KM Sztum, KM Starogard Gdański, KM Lębork, KM Pruszcz Gdański, KM Rejon Tczew, KM Kwidzyn, KM Kartuzy, KZ Goręczyno, KM Placówki Powiatu Tczewskiego, KM Reda, KM Nowy Staw, KZ w OSW nr 2 w Wejherowie, KM Rumia, KM Kościerzyna, KM Żukowo. Na top zadanie pozostaje czas do 15 marca br.

Przypomnijmy, że 21 stycznia br. Sztab Protestacyjno-Strajkowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” postanowił:

  1. Żądać podniesienia płac w oświacie, analogicznie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż o 650 zł od stycznia 2019 r. i o kolejne 15 proc. od stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego każdego nauczyciela bez względu na stopień awansu zawodowego.
  2. Zwiesić wszelkie rozmowy z minister Anną Zalewską do momentu realizacji przez MEN powyższych postulatów płacowych.
  3. Koordynować działania regionalnych sztabów protestacyjno-strajkowych.
  4. W przypadku braku działania naszych postulatów płacowych przeprowadzić radykalną krajową akcje protestacyjną 15 kwietnia 2019 r.

Został też rozpisany harmonogram działań:

- Powołanie do 14 lutego regionalnych sztabów protestacyjno-strajkowych

- Do 15 marca rozpoczęcie procedury ro9zpoczęcia wejścia w spór zbiorowy na poziomie placówek oświatowych.

- Oflagowanie placówek oświatowych zgodnie z decyzją regionalnych sztabów.

Do czasu realizacji postulatów płacowych przedstawiciele Sztabu Protestacyjno-Strajkowego KSOiW NSZZ „Solidarność” będą brali udział w spotkaniach z MEN w charakterze obserwatorów.

Oprac. (mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę