Oświata rośnie!

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego zrzesza w 28 organizacjach 4 798 związkowców. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba jej członków zwiększyła się o ponad sto osób!

– O sile związku świadczy jego liczebność. W negocjacjach z samorządowcami oni pytają ileż to szabel stoi za związkiem. Pozyskiwanie nowych członków jest możliwe dzięki aktywnej pracy lokalnych liderów bezpośrednio w szkołach, czyli w kołach i dalej w komisjach międzyzakładowych. Ludzie obserwują i widzą, że lider jest skuteczny w działaniu, jest prawy, sprawiedliwy, że nie jest w „klubie dyrektora”. Ważna jest sfera działań informacyjnych oraz bezpośredni kontakt na spotkaniach. Sekcja stara się im dać wsparcie. Tworzymy klimat, ale najważniejsze jest to, co dzieje się na dole, gdzie lider merytorycznie rozwiązuje problemy, z którymi zwracają się pracownicy – mówi Wojciech Książek, przewodniczący oświatowej „S’ w Regionie Gdańskim.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę