Oświadczenie przewodniczącego NSZZ „S” w sprawie prac nad kodyfikacją prawa pracy

Wszelkie pomysły naruszania funkcjonowania i organizacji związków zawodowych, zastępowania och innymi przedstawicielstwami pracowniczymi, spotkają się z natychmiastową i adekwatną reakcją NSZZ „S” – napisał Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” w oświadczeniu wydanym dzisiaj, tj, 14 lutego br., dotyczącym prac nad nowa kodyfikacją prawa pracy.

Przewodniczący NSZZ „S” podkreślił, że Komisja Kodyfikacyjna nie posiada żadnych uprawnień legislacyjnych, tym bardziej dziwi duża aktywność medialna ci niektórych członków komisji.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy do 15 marca br. ma zakończyć przygotowanie projektów kodeksów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Dowiemy się wówczas jakie rozwiązania zostaną zaproponowane rządowi i innym partnerom w RDS do dalszych prac oraz czy udało się pogodzić ogień z wodą, oczekiwania pracodawców z postulatami związkowców. Nic nie zostało jeszcze przesądzone.

Niepokojący sygnał wysłała w jednym z wywiadów prof. Monika Gładoch, wiceprzewodnicząca Komisji, ekspert Pracodawców RP. Według niej np. pensja za godziny ponadwymiarowe trafiałaby na konto powiernicze prowadzone przez firmę, a nie do portfela pracownika.

ASG

Oświadczenie Piotra Dudy tutaj…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę