Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej tylko do 29 lipca br.

Mija termin składania tzw. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Dzięki nim m.in. mikro i małe przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, w tym i szpitale, mogą zachować ceny energii z połowy 2018 r. Termin na jego złożenie mija w poniedziałek 29 lipca br. Odbiorcy indywidualni mają nie odczuć wzrostu cen energii w rachunkach za prąd. Nie muszą też składać oświadczeń. 

29 lipca mija pierwszy termin na złożenie oświadczenia o spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen. Jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje i instytucje jst, które się „zgapią” słono przepłacą.

Ministerstwo Energii poinformowało, że wszystkie podmioty, jeśli chcą zachować w tym roku ceny i stawki opłat energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca ubiegłego roku muszą do 29 lipca br. złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie. Otóż przedsiębiorstwa obrotu energią nie posiadają informacji, czy dany odbiorca końcowy jest np. małym, czy średnim przedsiębiorcą.

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej obowiązuje szpitale, jednostki sektora finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych), mikro i małych przedsiębiorców oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Jak informuje Ministerstwo Energii w swoim komunikacie, odbiorcy indywidualni, których jest ponad 15 milionów, nie muszą składać oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej.

Skąd korekta cen energii w górę? Otóż jesteśmy zobligowani do prowadzenia polityki gospodarczej w zgodzie z regułami unijnymi i podpisanymi zobowiązaniami. Chodzi tu bowiem o zobowiązanie do notyfikowania Komisji Europejskiej o działaniach z zakresu pomocy publicznej przed ich wdrożeniem i o grudniową ustawę obniżającą ceny energii elektrycznej w Polsce, która w trybie ekspresowym została przyjęta 28 grudnia 2018 r. i weszła w życie od 1 stycznia br. Obniża ona akcyzę na prąd, zmniejsza tzw. opłatę przejściową i ustala ceny energii na poziomie z 30 czerwca 2018 r. Zmniejszyła ona akcyzę na energię elektryczną z 20 zł do 5 zł za MWh i obniżyła o 95 proc. opłatę przejściową, płaconą przez odbiorców w rachunkach.

ASG

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę