Ostatnie spotkanie Sekcji Krajowej Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych

25 marca w siedzibie Regionu Gdańskiego odbyło się ostatnie w mijającej kadencji spotkanie Sekcji Krajowej Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S”. Rozmawiano o sprawach bieżących, były podsumowania czteroletniej działalności, a także plany na przyszłość.

Zdjęcia: Olga Zielińska

 

Pełnomocnik Sekcji Hieronim Stachel podziękował Bogdanowi Olszewskiemu, reprezentującemu Prezydium Regionu Gdańskiego oraz Zbigniewowi Sikorskiemu, członkowi RG oraz przewodniczącemu Sekcji za wsparcie, jakie udzielono mu, kiedy bezprawnie został zwolniony z pracy. Przypomnijmy 10 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu wydał wyrok o przywrócenie do pracy dwukrotnie zwolnionego przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Cuiavia OSM w Inowrocławiu Hieronima Stachela. Pracodawca nadal odwołuje się od wyroku.

Dodajmy, że Sekcja po raz ostatni występowała pod tą nazwą. 10 października podjęto decyzję o połączeniu dwóch sekcji: Sekcji Krajowej Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S” oraz Sekcji Krajowej Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego NSZZ „S”. 31 marca nowo powstała sekcja przyjmie nazwę Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZ „S”. 22 maja w Kobylinkach k. Kruszwicy odbędzie się wyborcze Walne Zebranie Delegatów sekcji.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę