Ostatni dzwonek: wyprawka szkolna

W Gdańsku do 9 września, w Sopocie do 13 września, a w Gdyni do 16 września można składać wnioski (miejsce składania: dyrekcja szkoły), aby uzyskać dofinansowanie do zakupu podręczników. W zeszłym roku samorządy wydały  na ten cel 55 mln zł, chociaż do dyspozycji miały 115 mln. W naszym województwie tez nie wykorzystano wszystkich pieniędzy, choć i tak więcej niż w innych regionach, bo w 86 proc.(Przyznana kwota dotacji 5459 tys. zł wykorzystana 4706 tys. zł).

Zdaniem Grażyny Westerskiej, zastępcy dyrektora w Kuratorium w Gdańsku, główne przyczyny niewykorzystania dotacji to brak wniosków od rodziców, którzy najczęściej należą do grupy osób nieradzących sobie w sprawach w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Winę ponoszą tu również szkoły, które nie mają rozeznania w sytuacji rodzinnej ucznia, dotyczy to szczególnie dużych miast, ale także ośrodki pomocy społecznej, które nie współpracują ze szkołami. Dużym utrudnieniem są krótkie terminu składania wniosków.

– Dotacja na program jest przekazywana w dwóch transzach. Pierwsza transza na podstawie prognoz (ok.60 proc.) natomiast druga według potrzeb po korekcie. Do 20 września bieżącego roku Kuratorium przesłana do Ministerstwa Edukacji Narodowej dane o przewidywanym wykonaniu i wysokości brakujących środków – tłumaczy dyrektor Westerska.

Czytaj też…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę