Opozycjoniści uhonorowani

Wśród tych, którym prezydent RP Andrzej Duda wręczył, w związku z Narodowym Świętem, odznaczenia państwowe – osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu, znaleźli się opozycjoniści z lat PRL i związkowcy.

I tak m.in.  Romuald Szeremietiew, działacz opozycji demokratycznej, współzałożyciel ROPCiO i PPN, do 1985 r. w KPN, były wiceszef MON, wykładowca akademicki nauk wojskowych, odznaczony został Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian ustrojowych w Polsce, za niezłomność w dążeniu do demokratyzacji życia publicznego  w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczony został Andrzej Rozpłochowski,  działacz opozycji w okresie Polski Ludowej i jeden ze współtwórców śląskiej „Solidarności”,  a Krzyżem Oficerskim OOP za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczony został gen. bryg. Witold Marczuk. 

Ten pochodzący z Lublina w latach 80 działacz NSZZ „Solidarność” ukończył studia na Wydziale Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował  m.in. w Akademii Medycznej w Gdańsku. Dwa tygodnie po wprowadzeniu stanu wojennego wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni został skazany na 3 lata więzienia i osadzony w ZK w Koronowie i Potulicach. Po blisko roku 16 listopada 1982, po rewizji nadzwyczajnej Izba Wojskowa SN uchyliła wyrok, a w styczniu 1983 Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni zmniejszył go do półtora roku. Po zwolnieniu od 1983 r. kontynuował działalność związkową jako łącznik RKK w Regionie Gdańskim, organizator lokali i kolportażu wydawnictw podziemnych, odpowiedzialny za przepływ informacji, prowadził też nasłuch łączności MO i SB.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę