Prawnik radzi: opodatkowanie imprez integracyjnych

Przegraną fiskusa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zakończyła się sprawa o opodatkowanie imprez integracyjnych (wyrok z dnia 30 września 2014 r., II FSK 2353/12) . Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. Wnioskodawca będący spółką kapitałową wskazał, że zamierza zorganizować doroczną imprezę integracyjną dla wszystkich swoich pracowników. Opłata za organizację imprezy będzie miała charakter ryczałtowy. Impreza miała obejmować konsumpcję w formie szwedzkiego stołu, pieczonego dzika etc., gry i zabawy, transport, a także zabawę taneczną lub występy artystyczne. Wnioskodawca podkreślił, że za zaplanowane atrakcje zapłaci ryczałtem, a impreza będzie finansowana ze środków zakładowego funduszu socjalnego. Udział w niej będzie, co do zasady dobrowolny. Spółka wyjaśniła dodatkowo, że ze względu na liczebność załogi, tj. ok. 450 osób, nie będzie w stanie prowadzić listy obecności. Poza tym możliwe, że impreza odbędzie się w godzinach pracy. W takim przypadku w imprezie uczestniczyć będą pracownicy, którzy w tym czasie nie będą faktycznie wykonywać pracy.

Pojęcie „innego nieodpłatnego świadczenia” było dotąd w orzecznictwie oceniane różnie. Wcześniej, w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13), Trybunał Konstytucyjny wskazał m.in., że za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które:

1)  zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

2)  zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku, który musiałby ponieść,

3)  korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Sporządził:

Łukasz Sulej

(stan prawny na dzień 8 października 2014 r.)

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę