Opłatek w Gdańskiej Oświacie

Życzę wam, aby ten rok pomógł nam wszystkim uwierzyć, że nadzieję można przekształcić w rzeczywistość – mówił Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S” do członków KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w Gdańsku, podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się wczoraj (14 stycznia) w Sali Akwen.

Zdjęcia: Olga Zielńska

 

Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego podsumował ubiegły rok, wskazując na problemy oświaty.

– To już trzeci rok bez podwyżek nauczycieli. 20 proc. Są problemy z etatami dla nauczycieli. 20 proc. nauczycieli w Regionie Gdańskim łączy etaty – mówił Wojciech Książek. – A władze miasta nie chcą spotykać się z przedstawicielami „Solidarności”, aby omawiać kluczowe dla oświaty sprawy. Jak to jest, że w gdańskim magistracie pracuje 1100 urzędników i nikt nie ma czasu, aby spotkać się z nami.

Ten problem poruszyła również Bożena Brauer, przewodnicząca KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w Gdańsku.

– To, że dziś nie ma przedstawicieli władz miasta z nami, świadczy, iż nie zależy im na prowadzeniu dialogu z partnerami społecznymi – mówiła Bożena Brauer. – Wprawdzie zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk przepraszał za to, iż nie może być na naszym spotkaniu, ale jednak żaden z gdańskich włodarzy w jego zastępstwie nie przybył.

Krzysztof Dośla również poruszył problem braku możliwości prowadzenia dialogu społecznego, spowodowanego głównie postawą rządu.

– Jesteśmy odpowiedzialni za godne warunki pracy, godne zatrudnienie. A najlepszą metodą do osiągnięcia tego celu jest dialog społeczny – mówił Krzysztof Dośla. – Życzę wam, aby było jak najwięcej okazji do jego prowadzenia.

Życzenia pracownikom gdańskiej Oświaty złożył również ks. Krzysztof Nowak:

– Przede wszystkim życzę wam stabilizacji materialnej. Chodząc po kolędzie widzę prawdziwą Polskę. Nie jest to Polska, przedstawiana w telewizji. Ludziom żyje się dziś naprawdę ciężko.

Miłym akcentem spotkania był koncert kolęd, wykonany przez zespół muzyczny ze Szkoły Podstawowej nr 55 w Gdańsku.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę