Opłatek u emerytów

Była wspólna modlitwa, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd. W miłej, serdecznej atmosferze grupa około pięćdziesięciu niemłodych już osób, członków Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów przy Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” składała sobie życzenia bożonarodzeniowe.

Spotkali się we wtorek 18 grudnia w Sali Akwen. Modlitwę poprowadził ks. kanonik Marek Mierzwa, proboszcz parafii w Jantarze wraz z ks. seniorem Stanisławem Płatkiem, rezydentem gdańskiej parafii św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Porcie. Spotkanie przygotowała Iwona Pawlaczyk, przewodnicząca komisji. Oprócz osób starszych, wielce zasłużonych dla „Solidarności”, przez lata walczących o wolność i suwerenność naszego kraju.

Gośćmi spotkania byli Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Stefan Gawroński, skarbnik Zarządu Regionu Gdańskiego, Wanda Lemanowicz, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego a także Jan Klassa, przewodniczący Sekcji w poprzedniej kadencji. Wszyscy życzyli sobie spędzania nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia w radości, rodzinnym cieple, miłości, spokoju i zdrowiu.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę