Opłatek Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej. Pokazaliście nam drogę

– Nie ma podziału na pierwszą, drugą czy trzecią „Solidarność” – mówił arcybiskup Sławoj Leszek Głódź  podczas spotkania opłatkowego członków Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.

Zdjęcia: Paweł Glanert

 

Zobacz relację wideo

16 stycznia do sali Akwen przybyło liczne grono seniorów stoczniowej „Solidarności”, a także zaproszeni goście, oprócz Metropolity Gdańskiego ksiądz kanonik Ludwik Kowalski proboszcz parafii św. Brygidy, Alojzy Szablewski honorowy przewodniczący „Solidarności” Stoczni Gdańskiej oraz jej obecny przewodniczący Roman Gałęzewski, a także Roman Kuzimski wiceprzewodniczący ZRG i Jan Klassa przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Gdańskiego.

Jako pierwszy głos zabrał arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który powiedział, że przybywa co roku z wielką radością i chęcią aby seniorom stoczniowej „Solidarności” oddać hołd oraz okazać szacunek i złożyć życzenia.

W imieniu ZRG głos zabrał Roman Kuzimski, który podkreślił znaczenie postawy, jaką reprezentowali członkowie „Solidarności” ze Stoczni Gdańskiej dla obecnego pokolenia związkowców. – Często w naszej pracy odwołujemy się do ludzi, którzy tworzyli „Solidarność””, do związkowców ze Stoczni Gdańskiej. Dziękujemy wam za wierność ojczyźnie i ideałom „Solidarności” – mówił Kuzimski. Podkreślił on również fakt, że obecna działalność związkowa nie jest łatwa. – Obecnie w naszym kraju na pierwszym miejscu atakuje się Kościół, a na drugim – „Solidarność”. Ataki wynikają stąd, że atakujący nie maja bezpośredniego wpływu na te instytucje. My mówimy własnym głosem, a to nie podoba się wielu środowiskom. Wy, seniorzy, pokazaliście nam drogę, którą my kontynuujemy – dodał wiceprzewodniczący Regionu Gdańskiego.

Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd i składaniem życzeń.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę