Opieszałość sądów – pracownicy wolą ugody

Aż o 1/3 wzrosła w ciągu dwóch lat liczba ugód zawieranych przed sądami pracy w sprawach dotyczących zwolnień dyscyplinarnych z winy pracownika. To dane Ministerstwa Sprawiedliwości. Pracownicy wybierają najczęściej to rozwiązanie licząc się z opieszałością sądów. 177 dni (około sześć miesięcy) – tyle trwały w ubiegłym roku średnio postępowania z zakresu prawa pracy przed sądami rejonowymi i aż 270 dni (około 9 miesięcy) przed sądami okręgowymi. Najczęściej sądy wyższej instancji podtrzymują wyroki sądów pierwszej instancji. I to skłania pracowników to zawierania ugody.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę