Opiekunowie pozostawieni sami sobie

Kilkadziesiąt tysięcy osób zostało pozostawionych przez państwo na lodzie. Ich winą jest to, że opiekują się dorosłymi niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin. Państwo dalej będzie pomagać w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi, ale opieka nad chorą żoną czy matką to już nie praca, to hobby – podaje Dział Informacji Komisji Krajowej.

Opiekun osoby niepełnosprawnej to zwykle członek rodziny, który rezygnuje z życia zawodowego w celu sprawowania całodobowej opieki nad niepełnosprawnym. Do tej pory każdy z opiekunów osób niepełnosprawnych, który podjął się opieki i spełniał szereg wymogów ustawowych mógł liczyć na państwową pomoc w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w bardzo niskiej kwocie, bo zaledwie 520 zł miesięcznie, oraz opłacenie składek emerytalno-zdrowotnych od tej kwoty świadczenia.

Nowe przepisy zwiększyły zasiłek pielęgnacyjny bez żadnych kryteriów dochodowych do 820 zł, ale dotyczy to tylko opiekunów dzieci niepelnosprawnych. Ci, którzy zajmują się dorosłymi, mogą liczyć na zasilek opiekuńczy w wysokości 520 zl, ale tylko w wypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 623 zł na osobę. Przysługuje tylko wtedy, gdy niepełnosprawność została stwierdzona czy nabyta po 25. roku życia lub związana jest np. z wiekiem osoby, nad którą trzeba sprawować opiekę. Zasiłek przyznawany jest rodzicom, ale tylko w przypadku, kiedy jedno z nich zrezygnowało z pracy zawodowej. Nie przysługuje rodzicowi, który nigdy pracy nie podejmował lub ma np. prawo do renty czy emerytury.

„Uszczelnienie przepisów jest konieczne ze względu na nadużycia. Od początku 2010 r. (od kiedy przyznawane jest ono bez względu na dochody) liczba osób ubiegających się o to świadczenie gwałtownie wzrosła. Ze statystyk wynika, że wśród tych, którzy uzyskali prawo do świadczenia, aż 83 proc. stanowią osoby inne niż rodzice dzieci niepełnosprawnych” – informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Opiekunowie dorosłych chorych w apelu upublicznionym w mediach społecznościowych, przedstawiają swoje oczekiwania:

1. Domagamy się równego traktowania.

2. Domagamy się poszanowania przez Rzeczpospolitą Polską prawa i zaufania do państwa przez obywateli.

3. Domagamy się zachowania praw nabytych opiekunów osób niepełnosprawnych.

4. Domagamy się uznania naszej opieki jako pracy (co zostało zapowiedziane już przez Donalda Tuska w 2011 r.), zapłaty za naszą „pracę” i docenienie Naszego poświęcenia.

5. Domagamy się sprawiedliwego traktowania ludzi starszych, niepełnosprawnych i ich opiekunów, bez dyskryminacji bądź faworyzacji ze względu na wiek.

6. Domagamy się respektowania przez obecny rząd i prezydenta Konstytucji.

Rzecznik Praw Obywatelskich prof.Irena Lipowicz złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nowa ustawa narusza konstytucyjną zasadę zaufania do państwa i prawa oraz zasadę ochrony praw nabytych.

Dział Informacji KK

fot. Wikipedia.pl

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę