Opiekunowie niepełnosprawnych krewnych bez świadczenia pielęgnacyjnego

250 tys. osób, które nie pracują z powodu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego – alarmuje Dziennik Gazeta Prawna. To wynik zaostrzeniem przez rząd przepisów, które ma powstrzymać przyrost uprawnionych do socjalnego wsparcia. W efekcie znaczna część opiekunów w ogóle zostanie pozbawiona pomocy, ponieważ nie spełnia warunków uzyskania tak świadczenia pielęgnacyjnego, jak i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Te osoby chcą walczyć o pomoc w sądzie i doprowadzić do zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego – informuje „DGP”.

Rząd, modyfikując zasady uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, postanowił wprowadzić restrykcyjne wymagania nie tylko wobec osób, które składają wniosek o taką pomoc po 1 stycznia tego roku, ale też tych, które otrzymują ją na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2012 r. Takich opiekunów w ostatnim kwartale ubiegłego roku było 244,7 tys. Decyzje przyznające im świadczenie pielęgnacyjne wygasły z mocy prawa 30 czerwca 2013 r. To oznacza, że aby otrzymać pomoc od 1 lipca, osoby te muszą jeszcze raz złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, a jeśli nie spełniają kryteriów uzyskania tego świadczenia, mogą wnioskować o specjalny zasiłek opiekuńczy. Problem w tym, że tę drugą formę pomocy jest im równie trudno uzyskać jak świadczenie pielęgnacyjne. Samorządy wydały niewiele decyzji przyznających specjalny zasiłek oraz pisemnych decyzji o jego odmowie. Stąd trudność w odwołaniu od decyzji. Przyczyną jest kryterium dochodowe oraz konieczność udowodnienia, że rezygnacja z zatrudnienia była bezpośrednio powiązana z objęciem opieką niepełnosprawnego krewnego.

MPiPS szacuje, że uprawnionych do specjalnego zasiłku w 2014 r. będzie ok. 126 tys. osób. Część osób, które zostaną pozbawione jakiejkolwiek pomocy, w tym np. dzieci opiekujące się rodzicami czy zajmujące się rodzeństwem, postanowiła zaprotestować przeciwko wprowadzonym zmianom. Osoby, którym odebrano świadczenia, uważają, że zostały ich prawa nabyte. Na takie wątpliwości zwracało już uwagę Rządowe Centrum Legislacji.

Niektórzy opiekunowie chcieliby więc odwołać się od odebrania im pomocy, a nawet zaskarżyć przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest to jednak proste, ponieważ większość gmin nie wydaje im decyzji uchylających lub wygaszających świadczenia. Osoby niezadowolone z utraty uprawnień, a tych jest wśród opiekunów bardzo dużo, powinny mieć prawo do złożenia odwołania. Osoby te muszą też złożyć wniosek o świadczenia. Świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 82-0 zł, a zasiłek opiekuńczy – 520 zł.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę