Opiekun – zawód z przyszłością

Jeszcze do niedawna Polska była krajem ludzi młodych, jednak zmiany demograficzne, w tym przede wszystkim zmniejszenie się liczby urodzin oraz stopniowe wydłużenie życia, a także wyjazd młodych ludzi za pracą za granicę doprowadziły do tego, że powoli dołączamy do grona państw, w których rośnie odsetek ludzi starszych. W 2035 roku co trzeci Polak będzie miał więcej niż 60 lat.

proj_ICT

Fot. Małgorzata Kuźma

 

Proces starzenia się społeczeństwa powoduje wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. W 2020 roku takiej opieki będzie potrzebowało około 370 tys. Polaków. W Polsce co prawda istniej system opieki nad osobami starszymi zarówno prowadzony przez instytucje państwowe, jak i coraz częściej także przez prywatne. Jest on jednak daleko niewystarczający. Istnieje duża grupa osób, która wymaga opieki, a jest z różnych względów jej pozbawiona.

Opracowanie i przetestowanie modelu szkolenia skierowanego do osób zajmujących się opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w warunkach domowych to cel nowego międzynarodowego projektu, którego partnerem jest Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

13 maja w historycznej Sali BHP odbyło się pierwsze z czterech zaplanowanych w projekcie

spotkań upowszechniających rezultaty projektu (Info-day), w którym oprócz przedstawicieli reprezentujących partnerów realizujących projekt wzięli udział pracownicy trójmiejskich ośrodków pomocy społecznej.

Projekt ICT – Innovative Caregivers Training realizowany jest w partnerstwie z sześcioma organizacjami z pięciu państw: Szwajcarii, Włoch, Belgii, Finlandii i Polski. Partnerzy odpowiedzialni są za poszczególne elementy projektu. Funkcję koordynatora projektu ze strony Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” pełni Jagna Łobodzińska, kierownik Działu Programów Europejskich ZRG.

Spotkanie w Gdańsku rozpoczęło się od prezentacji polskiego systemu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, przygotowanej przez Jolantę Żoga – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Barbarę Kluk – MOPS Gdynia. Obie panie będą współpracować przy opracowywaniu modelu wsparcia dostosowanego do polskich warunków. W swojej prezentacji przedstawiły one między innymi uwarunkowania demograficzne i prawne systemu opieki nad osobami starszymi, a także strukturę zatrudnienia oraz poziom wykształcenia opiekunów. Tendencje demograficzne pokazują, że będzie rosło zapotrzebowanie na tego typu usługi, i to nie tylko z powodu wydłużania się życia Polaków, ale także z powodu zmiany stylu życia czy dużej migracji młodych Polaków do innych krajów, którzy nie będą w stanie zając się starzejącymi rodzicami. To co zwraca uwagę w przedstawionej prezentacji to fakt, że większość opiekunów zatrudnionych jest na zlecenie, wyjątkiem jest zatrudnienie na umowę o pracę.

W drugiej części spotkania głos zabrał Filippo Bignami (Szwajcaria) koordynator całego projektu, który przedstawił główne cele przedsięwzięcia.

W ramach projektu ITC opracowany zostanie model szkolenia skierowanego do osób zajmujących się opieką w domu pacjenta, który zostanie przetestowany w trzech krajach, między innymi w Polsce. Produktem ostatecznym będzie platforma edukacyjna, która służyć ma jako narzędzie dostarczające osobom zajmującym się opieką nad osobami starszymi wiedzy z zakresu opieki, ale również informacje, w jaki sposób utrzymywać relacji z osobami od nich zależnym.

Na zakończenie spotkania polskie uczestniczki zadały pytania dotyczące wysokości wynagrodzeń opiekunów osób starszych w poszczególnych krajach. I tak w Finlandii i we Włoszech osoba zajmująca się pomocą osobom niesamodzielnym zarabia około 1900 euro, w Szwajcarii – 2000 euro. W Polsce cena godziny pracy opiekuna wynosi od 10 do 13 zł za godzinę.

Projekt ten realizowany jest w ramach funduszu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji

Okres realizacji projektu: 1.10.2013 – 30.09.2015

Partnerzy zagraniczni:

Szwajcaria: Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana – Dipartimento Sanità, Manno-Lugano, Stiftung ECAP – Research and development office, Zurich

Włochy: Modena Formazione per la Pubblica Amministrazione e per l’Impresa srl, Modena

Belgia: Artevelde University College Ghent, Gent

Finlandia The Federation of Education in Jokilaaksot, Oulainen Vocational College, Social and Health Care Unit

Polska: Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę