Opera i szpital w Kwidzynie na forum Rady Dialogu

Marszałek Mieczysław Struk, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady zadeklarował wolę spotkania z protestującymi pracownikami Opery Bałtyckiej i kwidzyńskiego szpitala.

Obie te sprawy przekazano do Prezydium Rady, które między spotkaniami plenarnymi będzie je pilotowało. Oprócz spraw interwencyjnych Rada omawiała perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego, w tym m.in. sytuację młodych ludzi na pomorskim rynku pracy. Rada przyjęła także regulamin funkcjonowania i wybrała członków trzech zespołów roboczych – ds. gospodarczych, ds. polityki społecznej i ds. bezpieczeństwa. W pracach pierwszego zespołu z ramienia „Solidarności” będzie uczestniczył Krzysztof Dośla, w drugim – Bogdan Olszewski, a w trzecim – Zbigniew Koban, wiceprzewodniczący Regionu Elbląskiego. Czwartym przedstawicielem Związku w Radzie jest Stanisław Szukała, przewodniczący Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”.

Przypomnijmy, że WRDS powstały na mocy nowej ustawy o radach dialogu powstałej z inicjatywy „Solidarności”. Przewodnictwo w Radzie sprawowane jest rotacyjnie – w tym roku przewodniczącym Rady na szczeblu krajowym jest Piotr Duda, a na szczeblu województwa pomorskiego – marszałek województwa Mieczysław Struk. Cieszę się, że Rada zaczęła funkcjonować. Czas pokaże czy da to pożądane przez nas efekty, a więc czy skutecznie wpłynie na poprawę dialogu partnerów społecznych w naszym województwie – powiedział po pierwszym posiedzeniu Krzysztof Dośla.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę