OPEC Gdynia: nowy przewodniczący

Przy prawie 90-procentowej frekwencji odbyły się wybory władz na nową kadencję w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gdyni.

Zakładowe Zebranie Delegatów, które odbyło się 16 stycznia w sali konferencyjnej OPEC, rozpoczęło wystąpienie przewodniczącego Regionu Gdańskiego „Solidarności” Krzysztofa Dośli. Przedstawił on efekty działalności Związku na szczeblu regionalnym i krajowym. Między innymi przypomniał wygrane przez Związek w Trybunale Konstytucyjnym sprawy dotyczące prawa do uzyskania dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy oraz czasu pracy osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący gdańskiej „S” złożył na ręce dotychczasowego przewodniczącego Jacka Żalikowskiego wyrazy podziękowania dla Komisji Zakładowej OPEC za działalność w kończącej się kadencji. A że związkowcy nie próżnowali w minionej kadencji świadczy sprawozdanie przewodniczącego.

Związek w OPEC w minionej kadencji skupił się przede wszystkim na obronie i reprezentowaniu pracowników. Jego przedstawiciele brali udział między innymi w negocjowaniu regulaminu pracy, podwyżek płac i rozdysponowywaniu funduszu świadczeń socjalnych. Członkowie KZ na co dzień pracowali w ramach trzech zespołów roboczych: negocjacyjno-płacowego, socjalnego i interwencyjnego. To, co charakteryzuje związkowców z OPEC, to aktywny udział w szkoleniach i projektach finansowanych z funduszy UE organizowanych przez Zarząd Regionu.
Po części sprawozdawczej nastąpiły trwające kilka godzin wybory władz organizacji na nową kadencję, w wyniku których nowym przewodniczącym KZ został Wojciech Litewski.
Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Aleksander Kozicki.

(mk)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę