Olimpiada Solidarności – konkurs ogólnopolski

Trwa rejestracja szkół do IV edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego – „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii (1970 – 1990)”. Nauczyciele szkół średnich do 15 listopada br. zgłaszać mogą swoje szkoły i uczniów do czwartej edycji konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.   

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o historii najnowszej, przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego.

Jak nas poinformowała Danuta Kobzdej, prezes organizującej konkurs Fundacji Centrum Solidarności konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” obejmuje dwie dekady rodzenia się opozycji: od Grudnia 1970 do 1989 roku, a właściwie do 1990 roku, czyli pierwszych wolnych wyborów samorządowych i prezydenckich.

- Poprzez różne, ciekawe i inspirujące realizacje edukacyjne staramy się wypromować wśród młodych ludzi modę na znajomość historii, kultury i tradycji. Mówimy im, że znajomość historii nie jest potrzebna tylko tym, którzy chcą się kształcić w tym kierunku, ale to przede wszystkim solidny fundament i kapitał na start w dorosłe życie – mówi Danuta Kobzdej.

W założeniu ogólnopolskiego konkursu historycznego skierowanego do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych i trzecich klas technikum chodzi więc o pokazanie ruchów opozycyjnych wobec reżimu PRL.

Przypomnijmy, że represje Czerwca 1976, zmiany w Konstytucji PRL z 1976 r. oraz konferencja w Helsinkach, zakończona Aktem końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, stały się impulsem dla środowisk opozycyjnych. Wcześniej, bo pod koniec lat 60-tych powołano „Ruch”. Działało duszpasterstwo akademickie. 23 września 1976 r. powstał Komitet Obrony Robotników, a wkrótce też Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Studenckie Komitety Solidarności, Towarzystwo Kursów Naukowych, Wolne Związki Zawodowe, komitety Samoobrony Chłopskiej, Ruch Młodej Polski, Konfederacja Polski Niepodległej. Wydawano książki w „drugim obiegu”.

Rejestracja szkół, chcących wystartować w konkursie, która potrwa do 15 listopada br.

Zgłoszenia szkoły dokonuje nauczyciel poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej konkursu www.olimpiadasolidarnosci.pl.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się 22 listopada 2016 roku o godzinie 10 w szkołach, które zgłoszą się do udziału w konkursie. Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu.

Do drugiego etapu konkursu z każdej szkoły awansuje dwóch uczniów, którzy w szkolnym etapie uzyskali najwyższe liczby punktów, nie mniejsze niż 35 proc. punktów.

Drugi etap konkursu odbędzie się w szesnastu województwach jednocześnie. Termin i miejsca przeprowadzenia tego etapu zostaną ogłoszone do 17 lutego 2017 roku. Trzech uczniów, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów, awansują do trzeciego, ogólnopolskiego etapu.

Pomiędzy drugim i trzecim etapem organizator zaprosi trzyosobowe drużyny (wraz z nauczycielami) na wizytę studyjną do Gdańska, w miejsca związane z historią lat 1970–1990.

Trzeci etap Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” odbędzie się w czerwcu 2017 roku we Wrocławiu. Finał składać się będzie z przygotowania i publicznej obrony prezentacji multimedialnej i egzaminu ustnego.

Dla laureatów I miejsca przewidziane są indeksy na Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Jagielloński. Natomiast laureaci trzech miejsc w nagrodę otrzymają roczne stypendium naukowe oraz bony, ważne przez trzy lata, na wybrane publikacje IPN.  

Szczegółowych informacji udzielają: Patrycja Maria Marczuk i Dorota Kopczyńska; tel: +48 | 58 308 43 28 i 534-277-907 (Fundacja Centrum Solidarności).

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę