Olimpiada „Solidarności”

W nowym ogólnopolskim konkursie historycznym „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą wygrać studencki indeks i staż w instytucji publicznej.

Olimpiada adresowana jest do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o historii Polski w latach 1970-1990.
Pomysłodawcą i organizatorem inicjatywy jest Fundacja Centrum Solidarności z Gdańska, która poprosiła o patronat między innymi Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród partnerów organizujących olimpiadę są: Instytut Pamięci Narodowej, NSZZ „Solidarność” oraz Uniwersytet Gdański.

W tym roku rozpocznie się pierwsza edycja tego konkursu. Składa się on z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Pierwszy etap odbędzie się 27 listopada bieżącego roku w szkołach, które zgłosiły się do udziału w tym przedsięwzięciu. Wyniki pierwszego etapu  zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu do 17 grudnia 2012 r.

W etapie szkolnym i wojewódzkim uczniowie będą rywalizowali ze sobą indywidualnie, rozwiązując test wielokrotnego wyboru. Po zakończeniu eliminacji wojewódzkich troje najlepszych uczniów z każdego regionu stworzy jedną drużynę.

– Pomiędzy drugim i trzecim etapem konkursu, na dwa miesiące przed rozgrywką finałową, laureaci eliminacji wojewódzkich zaproszeni zostaną na wizytę studyjną i integracyjną do Gdańsk.Zależy nam na tym, by uczniowie poznali miejsca związane z historią „Solidarności” oraz na integracji członków poszczególnych drużyn wojewódzkich – mówi Danuta Kobzdej, prezes Fundacji Centrum Solidarności.

Finał pierwszej edycji konkursu odbędzie się 4 czerwca 2013 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. W części finałowej zmierzy się 16 trzyosobowych zespołów, które walczyć będą o wygraną.

– A jest o co walczyć – podkreśla Małgorzata Romanowicz, koordynator olimpiady – bo członkowie zwycięskiej drużyny w nagrodę otrzymają promesę indeksu na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, po jednym miejscu na kierunkach Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Politologia, Socjologia oraz możliwość odbycia miesięcznego płatnego wakacyjnego stażu w instytucji publicznej.

Szkoły, których uczniowie będą laureatami pierwszej edycji konkursu, uhonorowane zostaną specjalnie ufundowaną na ten cel statuetką. Organizatorzy przewidują także nagrody dla nauczycieli, których uczniowie zwyciężą w ogólnopolskiej rywalizacji.

Barbara Ellwart

Ewa Zydorek, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

– W Uchwale Programowej XXV KZD zapisano, że „Solidarność” jest wielkim dziedzictwem Polski, Europy i świata. Kultywowanie pamięci o tym dziedzictwie, jego historii, wartościach, w oparciu, o które powstawał nasz Związek – jest naszym obowiązkiem. Przygotowana przez Fundację Centrum Solidarności olimpiada, której celem jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat najnowszej historii Polski, przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego, wpisuje się wprost idealnie w realizację tego zapisu uchwały. Nie ma lepszego sposobu na promowanie idei „Solidarności” i jej historii niż dotarcie do młodego pokolenia.
NSZZ „Solidarność” sfinansuje dwa razy noclegi i przyjazd do Gdańska wszystkich drużyn wojewódzkich, czyli uczestników i opiekunów – około sześćdziesięciu kilku osób. Pierwszy raz w kwietniu – z okazji wizyty studyjnej, a drugi raz w czerwcu – finału olimpiady.
Telewizja Polska zadeklarowała relacje z etapów wojewódzkich i z finału. Organizatorzy olimpiady informują, że ma ona charakter cykliczny i odbywać się będzie co dwa lata. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie:

www.olimpiadasolidarnosci.pl.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę