Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku: działania prewencyjne

W swoim sprawozdaniu za 2016 rok Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku wymienia przeprowadzone szkolenia i spotkania, mające na celu zmniejszenie liczby wypadków.

W styczniu 2016 roku pracownicy zajmujący się problematyką rolnictwa przeprowadzili cykl spotkań-prelekcji z rolnikami na temat zagrożeń wypadkowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Przodkowie, Pucku, Bytowie, Starym Polu i Kochanowie.

16 marca 2016 roku inspektor pracy przeprowadził wykład na temat wypadkowości w województwie pomorskim dla członków Oddziału Gdańskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Inspektorzy prowadzili też szkolenia dla przedstawicieli tej organizacji.

W dniach 25-29 kwietnia 2016 roku na budowach w całej Polsce odbył się Tydzień Bezpieczeństwa – wspólne przedsięwzięcie Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i Sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, odbywające się pod hasłem „Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”. W ramach tego wydarzenia przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku przeprowadzili pięć szkoleń, podczas których omówili zagadnienia związane z ogólną organizacją pracy, przygotowaniem do pracy na budowie, zagrożeniami hałasem i wibracjami związanymi z pracami na wysokości i podczas wykopów, a także z bezpieczeństwem przy obsłudze maszyn i urządzeń.

28 czerwca 2016 roku inspektorzy pracy przeprowadzili szkolenie dla pracodawców przemysłu stoczniowego w ramach seminarium zorganizowanego we współpracy z Gdańską Stocznią „Remontowa” imienia Józefa Piłsudskiego w Gdańsku. Przedstawili prawa i obowiązki stron w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej oraz przy zatrudnieniu za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej.

1 października 2016 roku odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy.

Jak widać, pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w 2016 roku nie próżnowali i przygotowali zróżnicowaną ofertę dla przedstawicieli przeróżnych grup odbiorców.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę