Ojczyzna potrzebuje ludzi sumienia – ks. bp Wiesław Szlachetka

– Dzisiaj nazwa polityka przyjęła konotację negatywną. Wielu odżegnuje się od niej mówiąc, że to brudna sprawa. To nie polityka jest brudna, tylko brudni mogą być ludzie, którzy się nią zajmują. Nie wolno, aby politykom zajmowali się ludzie nieodpowiedzialni, karierowicze, ludzie żądni prywaty, ale ludzie sumienia. Ojczyzna potrzebuje polityki, a polityka ludzi sumienia – mówił 11 listopada w rocznicę Dnia Niepodległości podczas uroczystej mszy św. w bazylice Mariackiej ks. bp Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej.

fot. Paweł Glanert

bp_szlachetka

Ks. bp Wiesław Szlachetka wiele słów poświęcił także patriotyzmowi.

– Ojczyzna to wspólny dom. Jak cenny dowiaduje się ten, co go stracił. Być bezdomnym to wielkie nieszczęście. 11 listopada 1918 r. po 123 latach niewoli odzyskaliśmy na własność swój dom – Polskę. Niedługo się jednak nim cieszyliśmy. Po latach drugiej wojny św. I komunizmu trzeba było znowu o niego walczyć. I w 1989 r. nasza Ojczyzna podniosła się znów ze śmierci do życia. I znów stała się wolna.

Ksiądz biskup przypomniał jednak, że i dzisiaj nie ma w Polsce pełnej wolności.

– Dzisiaj można zaobserwować wiele niepokojących zjawisk, które szkodzą naszej Ojczyźnie. Do tych zjawisk należy m.in. dyktatura politycznej poprawności. Polega ona na tym, aby dobra i zła nie nazywać po imieniu. Aby zamazywać prawdę. Celem tej nowomowy jest, aby się wszystkim przypodobać. Czy człowiek, który chce się przypodobać wszystkim, może być wiarygodny? Jaki jest jego moralny kręgosłup skoro zamazuje granice pomiędzy tym co dobre, a tym, co złe? Pomiędzy tym co chwalebne a co niechwalebne. Pomiędzy uczciwością a nieuczciwością. Pomiędzy tym co normalne  a co nienormalne. Najlepiej definiuje to powiedzenie: Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Pan Jezus mówi: nikt nie może dwóm panom służyć. Niech wasza mowa będzie : tak – tak, nie – nie. A co nadto jest od złego pochodzi.

Ks. bp Wiesław Szlachetka odniósł się także do manipulacji, m.in. ukazywanej w telewizji publicznej. Skrytykował medialną promocję związków homoseksualnych. Przywołał spot reklamowy, emitowany w telewizji publicznej „Najbliżsi obcy”:

– Jest różnica pomiędzy słowem tolerancja a promocja. Celem tego spotu nie jest tolerancja, a promocja homoseksualizmu i osłabienie pozycji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, a także deprecjonowanie tradycyjnej rodziny.

Ksiądz biskup skrytykował źle pojmowaną przez wielu Polaków, szczególnie polityków i ludzi mediów demokrację.

– Zadaniem państwa demokratycznego jest gwarantowanie sumienia i religii. Jeśli państwo tę wolność odbiera, to wchodzi na drogę totalitaryzmu. Komu zatem potrzebny jest nowy totalitaryzm?

W uroczystości wzięli udział członkowie „Solidarności” z Regionu Gdańskiego z przewodniczącym Krzysztofem Doślą na czele, obecne były: sztandar Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, będący flagą Regionu Gdańskiego i całego Związku oraz poczty sztandarowe m.in. z Gdańskiej Stoczni „Remontowa”,  Stoczni Remontowa Shipbuilding, Portu Gdańsk.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę