Ogólnopolskie Forum Kobiet NSZZ „Solidarność”

17 i 18 czerwca br. w Lublinie odbędzie się 3. Ogólnopolskie Forum Kobiet NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Kobieta współczesna – fakty i mity”.

Tegoroczne spotkanie organizowane jest przez Sekcję Kobiet Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki Prezydenta RP. Miejscem spotkania będzie Trybunał Koronny na Starym Mieście w Lublinie (ul. Rynek 1).

Forum Kobiet NSZZ „Solidarność” to płaszczyzna umożliwiająca omówienie spraw leżących w zakresie zainteresowań kobiet zrzeszonych w związku zawodowym „Solidarność”. Dzięki swobodnej wymianie poglądów i doświadczeń kobiet pracujących, tworzone są najlepsze rozwiązania wybranych zagadnień, w tym godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym.

Forum Kobiet to również szansa na poszerzenie wiedzy z wybranych aspektów historii NSZZ „Solidarność”. Pozwala ono także oddziaływać na postawy społecznie pożądane. Niweluje uprzedzenia, zwraca uwagę na problem mobbingu i dyskryminacji. To wszystko sprzyja łatwiejszemu odnalezieniu się kobiet na rynku pracy.

Forum pełni rolę spotkania integracyjnego środowiska kobiet i mężczyzn, dbających o dobro wspólne pracowników i ich rodzin. Pozwala na lepsze poznanie się, wymianę doświadczeń, poglądów i utrwalenie więzi społecznych.

Odbywające się co dwa lata spotkania, są jednocześnie okazją do uczczenia ważnych wydarzeń związku zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet „Solidarności”. Forum pozwala również na dzielenie się swoimi zainteresowaniami i doświadczeniami. Jest także platformą wymiany poglądów.

Tematyka kolejnych spotkań odpowiada aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju. Forum za każdym razem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk kobiecych zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” i uwzględnia status kobiety w związku zawodowym.

Dotychczasowe konferencje, które miały miejsce w Policach i Łodzi, znacząco wpłynęły na poprawę sytuacji kobiet w przestrzeni publicznej. Pomogły przełamać wiele barier oraz dodały motywacji do rozwoju i nauki. Podkreślona została konieczność zapewnienia równych szans w życiu zawodowym i prywatnym. Doceniony został wkład kobiet w ruch społeczny „Solidarność” i zmieniła się postawa wobec członkiń związku.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zbliżającym się 3. Forum Kobiet NSZZ „Solidarność”. Program spotkania zamieszczamy w załączeniu.

Sekcja Kobiet Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”

Program Forum:

17 czerwca 2019 rok

 10.00 – rejestracja uczestników

 10.30 – uroczyste otwarcie Forum – wystąpienie zaproszonych gości

 12.30 – „Przywództwo kobiet” – mgr Ewa Michońska (KUL)

 13.00 „Czy immunoterapia zastąpi chemioterapię nowotworu” – prof. dr hab. Elżbieta Strarosławska

 15.00 – „Problemy i możliwości godzenia zawodowego i prywatnego życia współczesnej kobiety” – Monika Lipińska, wiceprezydent Lublina

 16.00 – Zwiedzanie Starego Miasta

18 czerwca 2019 rok

 9.00 – otwarte posiedzenie KSK NSZZ „Solidarność”

 10.30 – zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej

 13.30 – zakończenie Forum Kobiet

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę