Ogólnopolska Droga Krzyżowa

W piątek 7 kwietnia br. związkowcy z całej Polski uczestniczyli we mszy świętej i Drodze Krzyżowej w intencji ludzi pracy. To już XVII Ogólnopolska Droga Krzyżowa ulicami warszawskiego Żoliborza od grobu księdza Jerzego Popiełuszki.
W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele różnych grup zawodowych, a także poczty sztandarowe z całej Polski, w tym poczet naszego Zarządu Regionu i ze stoczni Remontowa Shipbuilding. Krzyż tradycyjnie nieśli: hutnicy, kolejarze, górnicy, stoczniowcy, przedstawiciele służby zdrowia, handlu, energetycy, nauczyciele, policjanci, żołnierze, delegaci z Regionów NSZZ „Solidarność”, a także młodzież.
- To ksiądz Jerzy nas tutaj gromadzi. W tym roku będziemy przeżywać 70 rocznicę Jego urodzin, jak również 45 rocznicę Jego święceń kapłańskich. Dlatego hasło  tegorocznej Drogi Krzyżowej brzmi: „Błogosławiony ksiądz Jerzy – Kapłan według Bożego Serca” – powiedział ks. kanonik Michał Kotowski, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy..
W piątkowe uroczystości wpisana została również uroczystość poświęcenia sztandaru Huty Warszawa (obecnie ArcelorMittal). To replika sztandaru, który został poświęcony w kwietniu 1981 r. w obecności ks. Jerzego przez bp Zbigniewa Kraszewskiego.

- Droga, jaką przeszedł nasz sztandar od 1981 r. to droga, jaką kroczyła Polska dążąc do niepodległości. To dni radosne, ale i te dotknięte smutkiem, a także zlane krwią walczących o wolność Polaków. Ten długi okres aktywnego uczestnictwa w zachodzących zmianach doprowadził do tego, że dotknął go ząb czasu”powiedział Andrzej Rewko z „Solidarności” Huty Warszawa.
Organizatorami Ogólnopolskiej Drogi Krzyżowej Ludzi Pracy były NSZZ „Solidarność” i sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę