Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy na warszawskim Żoliborzu

Kilkaset osób wzięło udział w piątek 23 marca w Ogólnopolskiej Drodze Krzyżowej Ludzi Pracy na warszawskim Żoliborzu. Przewodniczył jej proboszcz żoliborskiej parafii św. Stanisława Kostki, kustosz sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki ks. Marcin Brzeziński.

Zdjęcia: Krzysztof Żmuda

 

Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy z udziałem pracowników różnych zawodów i przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z całej Polski – w tym roku pod hasłem „Chrystus solidarny z ludźmi pracy” – wyruszyła z sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Nabożeństwo poprzedziła Msza św. w kościele św. Stanisława Kostki. Po Mszy św. przed kościołem ustawiły się poczty sztandarowe środowisk pracowniczych oraz służb mundurowych. Na czele procesji niesiono czterometrowy krzyż, który na początku został położony na znajdującym się obok kościoła grobie ks. Jerzego Popiełuszki – patrona ludzi pracy.

Kustosz sanktuarium ks. Marcin Brzeziński powiedział, że „praca jest trudnym, męczącym i wymagającym darem”.

„Ale ten dar pozwala nasze życie kształtować w imię godności człowieka, w imię bezpieczeństwa rodzin i dla dobra innych. Jeśli dostrzegamy ten wymiar pracy jako daru – tego daru otrzymanego i tego daru, który my dajemy naszym bliskim czy innym, żyjącym na tej samej ziemi – to wtedy nasza praca zyskuje sens dodatkowy, nie tylko materialny” – podkreślił.

Zaznaczył, że uczestnicy Drogi Krzyżowej modlą się – za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki – „aby wszyscy potrafili szanować pracę i swoje obowiązki, i byli wdzięczni Bogu, że mogą je wypełniać, nawet gdy jest ciężko”.

„Prośmy wszyscy o Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, dla wszystkich przedstawicieli naszego społeczeństwa i wszystkich zawodów. Niech w każdym z nas rodzi się świadomość, że moc człowieka bierze początek z krzyża Jezusa Chrystusa, i tylko z Niego” – zaapelował.

Ks. Marcin Brzeziński poinformował, że rozważania do tegorocznej Drogi Krzyżowej przygotowali przedstawiciele różnych środowisk i zawodów. Krzyż nieśli m.in. hutnicy, strażacy, energetycy, żołnierze, strażnicy miejscy, nauczyciele, absolwenci wyższych uczelni, pracownicy służby zdrowia i działacze Solidarności.

Wielu uczestników trzymało zapalone lampiony i świece. Niesiony krzyż poprzedzali harcerze z pochodniami i górnicza orkiestra z Jaworzna na Górnym Śląsku.

Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy przeszła ulicami Żoliborza już po raz osiemnasty.

RadioMaryja.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę