Oficerom – ofiarom Informacji Wojskowej

W sobotę 1 czerwca przy ulicy Prusa w Gdyni miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci ofiar komunistycznego kontrwywiadu wojskowego -  Informacji Wojskowej. Formacja ta  w latach 1945 – 1956 dokonywała aresztowań wśród oficerów i żołnierzy ludowego Wojska Polskiego. Budynek przy Prusa był miejscem kaźni wielu polskich patriotów. Sobotnia uroczystość miała godną oprawę, na którą składały się poczty sztandarowe ZHP, organizacji kombatanckich i „Solidarności”. Obecny był Przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. Nowa tablica jest drugim w Gdyni obok pomnika Ofiar Komunizmu przy ulicy Pułaskiego widomym znakiem upamiętnienia ofiar „wojskowej bezpieki”. Nie sposób nie wspomnieć, iż oprawcy z tej formacji uniknęli odpowiedzialności za swoje czyny. Gen. Czesław Kiszczak, jeden z architektów Okrągłego Stołu, na początku lat 50-tych dowódca Informacji Wojskowej 18 Dywizji Piechoty w Ełku jest przez Adama Michnika i „wyznawców” Gazety Wyborczej nazywany „człowiekiem honoru.” Informacja Wojskowa była tworzona przez sowieckich oficerów z kontrwywiadu „Smiersz”. Wśród ofiar IW był m.in. komandor Stanisław Mieszkowski (na zdj.), dowódca Floty, w 1952 r.  rozstrzelany pod fałszywym zarzutem szpiegostwa.

Aleksander Kozicki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę