OFE znikną na rzecz pracowniczych planów kapitałowych

- Rząd zmienia założenia reformy emerytalnej – informuje „Rzeczpospolita”, która dotarła do opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju projektów ustaw przewidujących likwidację OFE i powołanie pracowniczych planów kapitałowych, które mają budować dodatkowy kapitał emerytalny. Sprawdzaja się więc przypuszczenia, które pojawiły się też na łamach Magazynu Solidarność.

Modyfikacja polegać ma na systemie, w którym wszystkie osoby płacące składki do ZUS, czyli prawie 17 mln pracowników, samozatrudnionych i zleceniobiorców, będą zapisywane do pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Kilka dni wcześniej pojawiły się wiadomości, że rząd chciałby połączyć OFE w jeden fundusz pod zarządem instytucji kontrolowanej przez Skarb Państwa,

„Rzeczpospolitej” udało się dotrzeć do projektu ustawy o planach kapitałowych. Wynika z niego, że możliwością zapłaty dodatkowej składki na emeryturę do pracowniczych planów kapitałowych zostaną objęci nie tylko pracownicy, ale także zleceniobiorcy, zatrudnieni na umowie agencyjnej, a nawet prowadzący działalność gospodarczą, jeśli podpisali z firmą umowę o świadczenie usług. Najprawdopodobniej stanie się tak od 1 lipca 2018 r.

Docelowo, w 2020 r., możliwość płacenia dobrowolnych składek na emeryturę może objąć także najmniejsze firmy. Wtedy też do nowego systemu dołączy administracja.

Emocje budzi drugi projekt, nad którym pracuje resort rozwoju, dotyczący przeniesienia środków zebranych dotychczas w OFE do IKZE2, które zostanie utworzone dla każdego dotychczasowego uczestnika OFE. To właśnie ten projekt wstrzymuje ogłoszenie szczegółów reformy, bo pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Ministerstwem Rodziny trwa spór o zabezpieczenie tych środków.

Przypomnijmy, że los Otwartych Funduszy Emerytalnych jest opisany w Programie Budowy Kapitału, nad którym pracuje wicepremier Mateusz Morawiecki.

Środki znajdujące się obecnie w akcjach OFE mają być przekazane obywatelom. To według wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego najbardziej prawdopodobne rozwiązanie w sprawie OFE.

W jaki sposób zbudować polski kapitał?

Zgodnie z projektem rozesłanym do uzgodnień międzyresortowych i opinii Rady Dialogu Społecznego 25 procent środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych miałoby trafić na Fundusz Rezerwy Demograficznej, który będzie wspierał wypłatę świadczeń emerytalnych, a pozostałe 75 procent miałoby być zapisana na indywidualnych kontach (IKE – Indywidualne Konta Emerytalne) w funduszach inwestycyjnych, zajmujących się zarządzaniem środkami z II Filaru oraz z III Filaru emerytalnego, czyli w pracowniczych emerytalnych programach inwestycyjnych.

Z kolei ZUS zakłada trzy scenariusze rozwoju wypadków po obniżeniu wieku emerytalnego od 1 października 2017. W wersji optymistycznej luka w kasie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) zmniejszy się do 47 mld zł. W wersji pośredniej deficyt wyniesie 54,7 mld zł. Czarny scenariusz zakłada, że budżet państwa będzie musiał w przyszłym roku dopłacić do emerytur  63 mld zł.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę