OECD ocenia: Polski rynek pracy jednym z najgorszych

Polski rynek pracy jest jednym z najgorszych wśród krajów rozwijających się, na równi z Turcją, Grecją i Słowacją – wynika z ekspertyzy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, do której dotarł „Dziennik Gazeta Prawna”.

OECD zbadała polski rynek pracy pod względem zarobków (26 miejsce na 32 badana państwa), liczby osób zatrudnionych na umowach czasowych (55 proc. młodych ludzi – drugi najgorszy wynik), bezrobocia (w tym bezrobocia wśród młodych – blisko 33 proc.), aktywności zawodowej osób starszych (bezrobocie ok. 40 proc.), poziomu stresu pracowników (ponad 50 proc. z nich pracuje w stresujących warunkach – średnia dla badań OECD wynosi 36 proc.), zabezpieczeń na wypadek utraty pracy. Umowy terminowe, które są potrzebne w gospodarce, w Polsce są nadużywane, co może prowadzić do niekorzystnych zjawisk – to jeden z wniosków OECD.

Polska została zaliczona do grupy państw o najsłabszej jakości pracy, jako kraj z niskimi zarobkami, ogromnym  rozwarstwieniem społecznym i wysokim zagrożeniem bezrobociem.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę