Odzyskane niedziele – na raty

Mamy to. Po kilkuletniej walce NSZZ „Solidarność”, posłowie uchwalili stopniowe wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę. Od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe w miesiącu, w 2019 r.  jedna, a pełny zakaz będzie obowiązywał od 2020 r.

Za ustawą zakazującą handlu w niedziele zagłosowało 254 posłów, 156 było przeciw, a 23 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu, a jeśli on nie zgłosi uwag, to do prezydenta do podpisu.

Przypomnijmy: we wrześniu 2016 roku NSZZ „Solidarność” wraz z kilkunastoma organizacjami, w tym zrzeszającymi pracodawców z branży handlowej oraz stowarzyszeniami społecznymi, złożyli projekt obywatelski ograniczający handel w niedzielę, który został poparty przez ponad pół miliona obywateli. Projekt zakładał zakaz handlu w niedzielę z wyłączeniem kilku niedziel w roku. Zgodnie z jego zapisami otwarte mogłyby być sklepy, w których sprzedaje sam właściciel. Zwolennicy zakazu handlu w niedzielę uzasadniają potrzebę jego wprowadzenia względami społecznymi, przede wszystkim poprawą sytuacji pracowników handlu. Projekt obywatelski zakładał ograniczenie handlu we wszystkie niedziele, za wyjątkiem kilku poprzedzających święta. W październiku pojawiła się propozycja posłów PiS mówiąca o dwóch handlowych niedzielach w miesiącu. Spotkało się to ze stanowczą reakcją „S”.

– To, co wyszło z komisji sejmowej, to już nie jest projekt obywatelski. My już nie mamy z tym projektem nic wspólnego. Oczekujemy, że w drugim czytaniu posłowie PiS, szczególnie członkowie „Solidarności”, zgłoszą poprawki przywracające wszystkie niedziele – powiedział podczas konferencji prasowej szef „Solidarności” Piotr Duda.

24 listopada Sejm przyjął ustawę, która wprowadza całkowity zakaz handlu w niedzielę od 2020 roku, od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe w miesiącu, w 2019 r. – jedna.

Roman Kuzimski, zastępca przewodniczącego Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”:

Oczekiwania były większe, chcieliśmy, by od początku 2018 roku wszystkie niedziele były dla handlowców wolne. Dziś przegłosowana ustawa zakłada, że tak będzie dopiero w roku 2020. W najbliższym roku będą to dwie niedziele, w 2019 – trzy niedziele wolne w miesiącu. Myślę jednak, że zdecydowana postawa „Solidarności” i osobiście przewodniczącego Piotra Dudy spowodowały, że politycy złagodzili swoje zamiary, bo były projekty dania docelowo tylko dwóch niedziel wolnych. Mimo wszystko, mimo tego rozciągnięcia w czasie uważamy, że to jest nasze zwycięstwo.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę