Odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę. Zmiany w kodeksie pracy?

Wydłużenie czasu odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę z siedmiu do 21 dni – takie m.in. zmiany w kodeksie pracy proponuje przedłożony projekt przez stronę pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego. Propozycją RDS zajmie się we wtorek Rada Ministrów.

Jeszcze w październiku RDS podjęła uchwałę dotyczącą zmian w kodeksie pracy. Przedstawiony projekt ustawy w tej sprawie trafił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z ustawą o RDS resort skierował propozycję do Rady Ministrów. Jeśli będzie on pozytywnie zaopiniowany przez rząd, trafi on do Sejmu.

Jacek Męcina, przewodniczący zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS twierdzi, że wydłużenie terminu na odwołanie od wypowiedzenia to kompromis między stroną pracodawców a pracowników. W projekcie jest także propozycja rozszerzenia możliwość mediacji między pracodawcą, a pracownikiem.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że wydłużenie do 21 dni czasu na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę „umożliwi pracownikowi rozsądne rozważenie wszystkich okoliczności danej sprawy, a jednocześnie zapewni ograniczenie w czasie rozstrzygania sporów z zakresu rozwiązywania umów o pracę”.

Nowe rozwiązania zakładają również „wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów”. „Głównym celem proponowanych rozwiązań jest promowanie mediacji, jako alternatywnej metody rozstrzygania sporów w sprawach z zakresu prawa pracy. Polega ona na przyznaniu pracowników równorzędnej pozycji w budowaniu relacji z pracodawcą” – czytamy w uzasadnieniu.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę