Odszedł Wojciech Charkin

8 stycznia 2019 roku, po ciężkiej chorobie, zmarł w Gdańsku Wojciech Charkin absolwent i wieloletni pracownik Politechniki Gdańskiej, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych, lider środowiska przewodników PTTK. W latach 1980-81 działacz Komisji Zakładowej „Solidarności” na PG, a następnie współpracownik struktur podziemnych Związku. 18-31 VIII 1980 dziennikarz podczas strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 22 VIII 1980 uczestnik wiecu na PG. 25 IX 1980 współredaktor oświadczenia dziennikarzy („Zeszyt Charkina”) do MKZ „S” w Gdańsku, które podpisało 36 osób. 12 X 1980 autor reportażu o sierpniowym strajku w SG „Kiedy niemożliwe stało się możliwe”, opublikowanego w „Politechniku” (nr 30). Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Założycielskiej, następnie KZ na PG, jeden z 3 przedstawicieli „S” INS PG; X-XI 1980 uczestnik prac komisji reprezentującej naukę polską, prowadzącej rozmowy z rządem, zakończone porozumieniem o podwyżkach dla nauczycieli. Po 1989 roku dziennikarz Tygodnika Gdańskiego „Solidarność”.

Odznaczony medalem z okazji 25 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych (2005) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2006).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 12 stycznia w nowej kaplicy na cmentarzu na Srebrzysku, godz. 10.30. Msza św. pogrzebowa za duszę Zmarłego o godz. 9.15 w kościele św. Kazimierza w Gdańsku Zaspie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę