Odszedł Roman Giedrojć, główny inspektor pracy. Pogrzeb 1 września w Słupsku

W niedzielę, 27 sierpnia 2017 roku zmarł Roman Giedrojć, główny inspektor pracy. Funkcję tę sprawował od 2016 roku. Miał 67 lat. Pod jego kierownictwem Państwowa Inspekcja Pracy zaczęła odnotowywać wiele sukcesów. Nie bez znaczenia jest fakt, iż bardzo dobrze układała się współpraca PiP i „Solidarności” kiedy głównym Inspektorem pracy został Roman Giedrojć.

Pogrzeb Romana Giedrojcia odbędzie się w Słupsku 1 września 2017 r. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w kościele Mariackim o godzinie 13.00.

roman_giedrojc

Roman Giedrojć był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowym Inspektoracie w Gdańsku, szefem słupskiej Delegatury Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego z ramienia PiS, był posłem na Sejm RP III kadencji w latach 1997-01 z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W latach 2006-2008 pełnił funkcję zastępcy głównego inspektora pracy. Z Państwową Inspekcją Pracy był związany od 1985 roku.

Odszedł człowiek „Solidarności”, który był związany z nami od roku 1980. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie prawa pracy i warunków pracy. Jako główny inspektor pracy dążył do wzmocnienia pozycji i uprawnień inspektorów pracy, tak, aby ich praca była skuteczniejsza – wspomina Stanisław Szukała, przewodniczący Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”.

Rodzinie i najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę