Odszedł Jan Zapolnik, żołnierz AK, opozycjonista, związkowiec

Zmarł Jan Zapolnik, opozycjonista, działacz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, działacz WZZ Wybrzeża i NSZZ „Solidarność”.

Jan Zapolnik dobrze zapisał się Ojczyźnie. Urodził się w 1927 roku we wsi Jałówka w parafii Suchowola na Podlasiu. Podczas II wojny światowej był żołnierzem AK, a w latach 1946-1947 w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość.

Po wojnie pracował na Śląsku m.in. w Hucie Kościuszko w Chorzowie. W 1951 r. z obawy przed represjami przeprowadził się na Wybrzeże. W latach 1951-94 pracował jako specjalista budowy maszyn, następnie instruktor szkolenia zawodowego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W Grudniu 1970 – uczestnik protestów robotniczych. Od 1977 uczestniczył w ROPCiO. Współpracował m.in. z Andrzejem Czumą i Emilem Morgiewiczem. Był kolporterem i drukarzem ROPCiO, m.in. pisma „Ruch Związkowy” (we współpracy z Kazimierzem Świtoniem i Andrzejem Woźnickim), redaktorem „Opinii” w tym piśmie. Od 1978 – członek Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.
Od 14 sierpnia 1980 r. uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej. Członek „Solidarności”. Od 13 do 15 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. Od 15 grudnia 1981 r. internowany w Iławie. Użyto wobec niego metod znanych z sowieckich „psychuszek”. Był od kwietnia do września 1982 r. umieszczony na oddziale psychiatrii sądowej w szpitalu w Starogardzie Gdańskim.

Po wyjściu ze szpitala kolportował pisma podziemne. W latach 1984-89 działał w Klubach Inteligencji Katolickiej w Warszawie i w Białymstoku. W 1987 r. był członkiem władz krajowych Polskiej Ligi Obrony Praw Człowieka. Brał udział w maju i w sierpniu 1988 r. w  strajkach w Stoczni Gdańskiej.

W 2007 r. został kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Od lat 70 Jan Zapolnik był wielokrotnie zatrzymywany. Był rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku.

Jutro (środa, 16 kwietnia) o godz. 8.30 odprawiona będzie w jego intencji msza św. w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Legionów. Pogrzeb Jana Zapolnika odbędzie się w piątek, 18 kwietnia o godz. 12.30 na gdańskim Srebrzysku.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę