Odszedł inż. Władysław Kościk, kombatant, związkowiec

W sobotę 9 kwietnia 2016 r. odszedł do Pana śp. inż. Władysław Kościk, ojciec naszego kolegi-związkowca Andrzeja Kościka, przewodniczącego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”. Składamy mu nasze najgłębsze wyrazy współczucia.

Władysław Kościk urodził się w 1925 r. w Puniszcze, pow. Dzisna, woj. wileńskie. Był synem Stanisławy zd. Tołoczko i Stanisława Kościka, zamęczonego w 1951 r. w łagrze w Republice Komi (ZSRS).  Był żołnierzem 43 Pułku Artylerii Szturmowej, uczestnikiem walk na Wale Pomorskim i operacji berlińskiej.

Po wojnie jako absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej pracował w Biurze Konstrukcyjnym Gdańskiej Stoczni Remontowej im. marszałka Piłsudskiego. Uczestniczył w strajku sierpniowego 1980 r. i zakładaniu NSZZ „S” w Stoczni Remontowej. Budował kościół pw. św. Michała w Sopocie.

Był członkiem służby ”Semper Fidelis” i Związku Solidarności Polskich Kombatantów.

Msza św. żałobna w kościele Św. Michała w Sopocie odprawiona zostanie jutro, czyli 13 kwietnia 2016 r. o godz:11. Pogrzeb na Cmentarzu Katolickim w Sopocie o godz. 12.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę