Odpowiedzialna firma w biznesie – konkurs

NSZZ Solidarność i pomorscy rzemieślnicy z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej  zapraszają do udziału w konkursie „Firma odpowiedzialna w biznesie sektora MSP”.  Nowoczesne rozumienie biznesu odbiega od modelu dickensowskiego kapitalizmu. Stąd i nowa kategoria konkursowa, utworzona w ramach projektu „Elementarz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu”, który Region Gdański NSZZ „Solidarność” realizuje wraz z Pomorską Izbę Rzemieślniczą MSP. Nasz Partner od 1996 roku organizuje konkurs „Firma z przyszłością”, który to właśnie rozszerzyliśmy o kategorię związaną z respektowaniem zasad CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility), według których przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe wymogów formalnych i prawnych, ale również zwiększone inwestycje m.in. w zasoby ludzkie.

Pomorska Izba Rzemieślnicza od 1996 roku organizuje konkurs „Firma z przyszłością”, który został rozszerzony o kategorię związaną z respektowaniem zasad CSR. Ideą tego konkursu jest wspieranie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w pokonywaniu barier w rozwoju, wdrażanie idei konkurencyjności oraz promocję firm. Konkurs ma formułę otwartą, a do udziału w nim zapraszane są przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe województwa pomorskiego, niezależnie od ich przynależności organizacyjnej.

Zgłosić się do konkursu można wypełniając ankietę dostępną na stronie internetowej www.elementarzbiznesu.pl, która pozwoli na ocenę Państwa przedsiębiorstwa pod kątem stosowania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Gala finałowa odbędzie się w dniu 26 października 2013 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę