Odliczenie ulgi na dziecko

Ulga na dziecko podlega odliczeniu w zeznaniu podatkowym podatnika w wysokości:

1112,04 zł na rok na dziecko, przy odliczeniu na pierwsze i drugie dziecko,

2000,04 zł na rok na trzecie dziecko,

2700 zł na rok na dziecko, przy czwórce lub większej liczbie dzieci.

Rodzice wychowujący i sprawujący opiekę nad dzieckiem mogą zastosować ulgę rodzinną w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym, o ile będzie to deklaracja PIT-37 lub PIT-36. Ulga na dziecko jest przyznawana wyłącznie osobom, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 procent.

Dlatego też ulga na dziecko nie może zostać zastosowana w przypadku:

rozliczeń na druku PIT-36L, właściwych dla opodatkowania podatkiem liniowym,

rozliczeń na druku PIT-28, właściwych dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

rozliczeń na druku PIT-16A, właściwych dla karty podatkowej.

Dodatkowo, przy rozliczaniu ulgi tylko na jedno dziecko, rodzice lub podatnik samodzielnie rozliczający się w ramach deklaracji rocznej, muszą spełnić kryterium dochodowe. Jeśli rodzic chce skorzystać z ulgi na jedno dziecko, to jego dochód nie może być wyższy w deklaracji rocznej od kwoty 56 tys. zł, a jeśli rodzice rozliczają się wspólnie, to limit dochodu wyniesie 112 000 zł. Taka sama kwota obowiązuje dla rodziców samotnie wychowujących dziecko. Kryterium wysokości dochodu, ograniczające dostęp do ulgi prorodzinnej w rocznych deklaracjach podatkowych, znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku rodziców, chcących zastosować ulgę na jedno dziecko. Przy dwójce lub większej liczbie dzieci dochód rodziców nie jest brany pod uwagę przy przyznawaniu ulgi rodzinnej w rozliczeniu rocznym.

Stan prawny na 3.04.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę