Oddział „S” w Gdyni z nowymi władzami

Ponad 50 delegatów z gdyńskich zakładów pracy dyskutowało nad działaniami Związku w ich mieście, regionie i kraju podczas Walnego Zebrania Delegatów Oddziału NSZZ „Solidarność” w Gdyni, które odbyło się 29 września w Stoczni Marynarki Wojennej. Gośćmi gdyńskiej „S” byli archidiecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. prałat dr Sławomir Decowski, poseł PiS, były szef „S” Janusz Śniadek oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni Jerzy Miotke.

Zdjęcia: Marek Szadach

 

Tym razem nie w roli gościa, ale delegata wystąpił przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla, który na WZD reprezentował KZ Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”. Szef ZRG przedstawił sytuację Związku na tle niekorzystnej dla środowisk pracowniczych rzeczywistości społeczno-gospodarczej w Polsce.

Gdyńscy związkowcy dokonali także wyboru władz oddziału na kolejną kadencję. Funkcję przewodniczącego powierzono dotychczasowemu kierownikowi oddziału Aleksandrowi Kozickiemu.

Wybrano także 8-osobowe Prezydium Rady Oddziału w składzie:

Bogdan Dziadziuszko (Poczta Polska), Aleksander Kozicki (Stoczni Gdynia), Wojciech Litewski (OPEC), Sylwia Michałowska (SKOK Stefczyka), Zbigniew Marecki (Stocznia Remontowa „Nauta”), Krzysztof Prokopiuk (PEWiK), Jerzy Protasewicz (PKP Cargo), Karolina Rydzewska (Igloport).

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę