Oddział Gdynia – spotkanie Rady Oddziału

W dniu 3 czerwca odbyło się posiedzenie plenarne Rady Oddziału Gdynia, w którym uczestniczyło blisko 40 osób. Na wstępie przewodniczący Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla w imieniu zebranych podziękował ustępującemu przewodniczącemu naszego związku w Morskim Instytucie Rybackim Stanisławowi Szostakowi, który pełnił tę funkcje nieprzerwanie od 22 lat.

W dalszej części zebrania omówiono zbliżające się Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego także pod kątem reprezentacji gdyńskich organizacji związkowych w Zarządzie Regionu i Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę