Oddział Tczew: Liczebność i świadomość

Wizerunek „Solidarności” w mediach oraz jak pozyskiwać nowych członków Związku to główne tematy spotkania przedstawicieli organizacji zakładowych Oddziału Tczew, które odbyło się 9 kwietnia br. w siedzibie tczewskiej „Solidarności”.

Spotkanie, które zorganizował i przeprowadził kierownik Oddziału Marek Nagórski, rozpoczęło wystąpienie wiceprzewodniczącego Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Romana Kuzimskiego. Przedstawił on między innymi przygotowania związku do akcji protestacyjnej przeciwko działaniom obecnego rządu, a także omówił akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej.

Wizerunkowi „Solidarności” w mediach oraz systemowi informacji wewnątrzzwiązkowej poświęcona była prezentacja przedstawicieli Działu Promocji i Informacji, Małgorzaty Kuźmy i Romana Stegarta. Obecnie Region Gdański NSZZ „Solidarność” dysponuje szeregiem narzędzi informacyjnych. Począwszy od „Magazynu Solidarność”, miesięcznika ukazującego się w nakładzie 10 tys., przez biuletyn ścienny, cotygodniowy serwis internetowy „IBIS”, stronę internetową, a skończywszy na powstającej obecnie telewizji internetowej. Elementami systemu informacyjnego związku są również media związkowe na szczeblu krajowym, jak i te w zakładach pracy. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele organizacji zakładowych mówili o sposobach przekazywania informacji na poziomie zakładowym. I tak np. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania rejon Tczew prenumeruje „Magazyn Solidarność” dla wszystkich członków związku, a także wydaje okazjonalnie własny biuletyn. We Flextronics Internenational Poland przewodniczący zakładowej „Solidarności” Krzysztof Andraszewicz rozsyła Internetowy Biuletyn Informacyjny „Solidarności” IBIS do 650 członków związku w zakładzie.

Druga część spotkania poświęcona została problemowi, jak skutecznie zwiększać liczebność Związku. W czasie krótkich warsztatów prowadzonych przez Tadeusza Grubicha z Działu Szkoleń związkowcy odpowiadali na pytanie czy związek to instytucja usługowa, gdzie członkowie związku płacąc składki i żądają konkretnych usług czy jest to organizacja, której członkowie działają w imię wspólnego dobra. Od odpowiedzi na to pytanie zależy dalsza przyszłość związku. Na zakończenie spotkania Roman Kuzimski zachęcał zebranych do udziału w szkoleniach z pozyskiwania członków związku prowadzonych przez Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego.

Zdjęcia: Małgorzata Kuźma
Download PDF
Powrót Drukuj stronę