Oddział „S” w Starogardzie Gdańskim gotowy do działania

Przygotowanie do akcji protestacyjnej we wrześniu i rozpoczynających się w listopadzie wyborów w Związku były najważniejszymi punktami posiedzenia Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Starogardzie Gdańskim 3 lipca. Gośćmi starogardzkiej „S” byli przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla i z-ca przewodniczącego ZRG Roman Kuzimski.

Rada Oddziału „S” w Starogardzie Gdańskim omówiła również przebieg wewnątrzzwiązkowego referendum. – Na terenie naszego oddziału wynik referendum był zbliżony do tego na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym. Ponad 70 proc. uczestników akcji opowiedziało się za akcją strajkową przeciw działaniom rządu. W tej chwili przygotowujemy się organizacyjnie do protestu i czekamy na konkretne decyzje krajowego sztabu protestacyjnego – podsumowuje przewodniczący Rady Oddziału Zdzisław Czapski.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę