Od wieku emerytalnego do pracowników muzeów. Stanowiska XV WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Przywrócenie niższego wieku emerytalnego, sytuacja w oświacie, zmiany w systemie ochrony zdrowia, wynagrodzenia pracowników branży muzealnej – to tematy, nad którymi m.in. debatowali związkowcy podczas XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 9 czerwca w Gdańsku.

W przyjętym Stanowisku nr 1 ws. wieku emerytalnego delegaci na WZD wyrazili oczekiwanie, że przywrócenie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – jedna z podstawowych obietnic wyborczych PiS – zostanie zrealizowana możliwie jak najszybciej. Związkowcy podkreślili również, że pracownicy powinni mieć także możliwość alternatywnego rozwiązania – przejścia na emeryturę po 35-letnim okresie składkowym dla kobiet i 40-letnim dla mężczyzn.

W Stanowisku nr 2 ws. sytuacji w oświacie delegaci poparli działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, dobrej jakości edukacji oraz patriotycznego i wychowawczego wymiaru polskiej szkoły, podejmowane przez Sekcję Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

W Stanowisku nr 3 delegaci wyrazili konieczność przeprowadzenia zmian w systemie ochrony zdrowia.

W Stanowisku nr 4 XV WZD Regionu Gdańskiego ws. wynagrodzeń pracowników branży muzealnej zaapelowali o podwyższenie wynagrodzeń w tym sektorze.

Delegaci na XV WZD przyjęli również apel do wszystkich organizacji związkowych w Regionie Gdańskim o zaangażowanie się w akcję zbierania podpisów pod europejską inicjatywą obywatelską „Sprawiedliwy transport Europa – równe traktowanie wszystkich pracowników transportu”.

Tutaj można zapoznać się z wszystkimi dokumentami przyjętymi przez XV WZD…>>

Zobacz całą relację z XV WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „S”…>>

Zobacz także: wręczenie nagród w konkursie „Razem – bezpieczniej!”…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę