Od dzisiaj pierwsza stawka PIT w dół z 18 na 17 proc.

Od 1 października br. podatek dochodowy PIT wynosi, według pierwszej skali podatkowej, 17 proc., a nie 18 proc. W kieszeni większości podatników zostanie po kilkadziesiąt złotych miesięcznie. 

Wchodząca, wraz z początkiem miesiąca, ustawa wprowadza zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada ona zmianę PIT-u z 18 na 17 proc. dla tych, którzy mieszczą się w I progu podatkowym.

Resort finansów szacuje, że na zmianach skorzysta około 24,6 mln podatników. Zmiana zakłada zmniejszenie klina podatkowego.

By zapewnić realizację zadań państwa w sferze obronności, edukacji, opieki zdrowotnej, administracji publicznej i samorządowej, wypłacić pensje pracowników budżetówki, uruchomić socjalne transfery, rząd musi sięgnąć do kieszeni obywateli. Czyni to poprzez system podatkowy. Rząd ani żadna partia nie mają bowiem swoich pieniędzy.

Po wprowadzeniu od 1 sierpnia br. „zerowego” PIT dla osób poniżej 26 roku życia od 1 października tego roku zacznie obowiązywać niższa stawka PIT 17 proc. (nie 18 proc.) oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów.

17-procentowa stawka obejmie podatników rozliczających się w ramach pierwszej stawki skali podatkowej w roku podatkowym (do progu 85 528 zł). Należy pamiętać, że w tym roku wynosić ona będzie de facto 17,75 proc. Ustawa wchodzi bowiem w życie w trakcie roku, 1 października. Zmiany będą w pełni obowiązywać dla przychodów osiągniętych w 2020 r.

Bez zmian pozostaje natomiast 32. proc stawka dla osób zarabiających powyżej 85 528 zł. Ten  próg podatkowy obowiązuje w Polsce od 2009 roku, mimo wzrostu zarobków.

Nowe wyliczenia: do 85 528 zł podatek 17 proc. minus kwota zmniejszająca podatek (za 2019 r. 17,75 proc.), a od 85 528 zł podatek wyniesie 14 539,76 zł plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł (osoby, które zarabiają powyżej II progu podatkowego zyskają więc 856 zł, gdyż wcześniej musieli rozliczać się według 18 proc., czyli 15 395 zł).

Uwaga! Od rozliczeń za 2019 rok obowiązuje też „III próg podatkowy”. To danina solidarnościowa w wysokości 4 proc., która dotyczy osób o dochodach przekraczających rocznie milion złotych.

Ile fiskusowi?

Nowa skala podatkowa oraz kwota zmniejszająca podatek sprawią, że od 1 października br. należy się fiskusowi w 2019 roku:

– przy dochodzie do 85 528 zł podatek wyniesie 17,75 proc. (minus kwota zmniejszająca podatek), a od 1 stycznia 2020 to 17 proc.

– od 85 528 zł podatek wyniesie 14 539,76 zł plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł (minus kwota zmniejszająca podatek).

Kwota zmniejszająca podatek, tzw. kwota wolna w 2019 roku:

Dochód 1 zł – 8001,50 zł: to jest dochód wolny od podatku,

8001 – 13 000 zł: stawka 18 proc. minus kwota obniżająca, kwota wolna degresywna – od 8001 zł do 3091 zł,

13 001 – 85 528 zł: stawka 18 proc. minus 556,02 zł, kwota wolna 3091 zł,

85 529 zł – 127 000 zł: stawka 32 proc. minus kwota obniżająca, kwota wolna degresywna od 3091 zł do 0 zł,

od 127 001 zł stawka 32 proc., brak kwoty wolnej od podatku.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek (od dochodów rocznych nieprzekraczających kwoty 85 528 zł) będzie stosowana kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł. To ważne, bo dotyczy pieniędzy, które pozostaną w naszych kieszeniach.

Koszty uzyskania

Koszty uzyskania przychodu z 1335 zł rocznie (jednoetatowcy) zostaną podniesione do 3000 zł rocznie. Wieloetatowcy z kosztów 2002,05 zł „podskoczą” w zeznaniu podatkowym do 4500 zł kosztów uzyskania. Dojeżdżający dzięki podniesieniu kwoty kosztów uzyskania zyskają nieco więcej. Osoby zatrudnione w ramach działalności wykonywanej osobiście (kontrakty menedżerskie, rady nadzorcze, członkowie zarządów) skorzystają też na podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę