Oblicza Miłosierdzia. XVI Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które zdolne są przemieniać świat na lepsze”.

Słowami Patrona NSZZ ,,Solidarność” błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki składam serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom XVI Ogólnopolskiej Drogi Krzyżowej Ludzi Pracy, która w dniu 18 marca br., począwszy od grobu Męczennika przeszła ulicami warszawskiego Żoliborza.

Zdjęcia: Mirosław Zieliński, Gdańska Stocznia „Remontowa”

 

Szczególne słowa głębokiej wdzięczności kieruję do księdza Marcina Brzezińskiego, kustosza Sanktuarium, za wsparcie organizacyjne i oprawę liturgiczną, oraz księży Michała Kotowskiego i Sławomira Decowskiego za przygotowanie tekstów rozważań.

Serdeczne podziękowanie składam Orkiestrze Górniczej z Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie , której obecność i piękna oprawa muzyczna przyczyniła się uświetnienia uroczystości.

Nie mniej serdeczne słowa podziękowania kieruję do pana Michała Sakiewicza i redakcji „Gazety Polskiej” za bezinteresowną pomoc i obsługę nagłośnienia. To dzięki Pana obecności i przygotowanego profesjonalnego nagłośnienia uczestnicy Drogi Krzyżowej mogli wsłuchiwać się w czytane teksty rozważań i wspólnie przeżywać tą podniosłą uroczystość.

Wszystkim pocztom sztandarowym, lektorom i delegacjom różnych grup zawodowych, które podjęły trud niesienia Krzyża w tym reprezentacji Policji, Wojska, Straży Miejskiej, Szkoły Głównej Pożarnictwa, organizacjom zakładowym, strukturom regionalnym i branżowym naszego Związku, Prezydium oraz Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność” dziękuję za obecność oraz wsparcie organizacyjne.

Słowa podziękowania za zabezpieczenie trasy Drogi Krzyżowej kieruję do Policji i Straży Miejskiej. To dzięki Waszej obecności uczestnicy uroczystości na trasie Drogi Krzyżowej czuli się bezpiecznie.

Na ręce dowódcy Warszawskiego Garnizonu Wojska Polskiego składam podziękowanie za przygotowanie i wydanie gorącego posiłku, który dla zziębniętych pątników był miłym i nieoczekiwanym akcentem na zakończenie uroczystości.

Wszystkim, którzy uczynkiem, dobrym słowem i modlitwą wsparli nas i towarzyszyli idąc za Chrystusem składam z serca płynące Bóg zapłać.

Krzysztof  Żmuda
Organizator, z upoważnienia NSZZ „Solidarność”, XVI Ogólnopolskiej Drogi Krzyżowej Ludzi Pracy

Download PDF
Powrót Drukuj stronę